Komentář k vývoji NN Fondů v březnu pro stávající investory

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • ČNB v březnu zvýšila základní sazbu na 5,0 %, rostly krátkodobé sazby i výnosy dluhopisů.
 • Průměrný výnos do splatnosti indexu 1-3letých českých státních dluhopisů vzrostl na 4,8 %.
 • Fond zaznamenal zápornou měsíční výkonnost, ale překonal svůj benchmark díky relativně nižší duraci a odlišnému nastavení portfolia.
 • Průměrná durace portfolia klesla na 0,70 a průměrný výnos do splatnosti vzrostl na 5,49 %.
 • Krátkodobé sazby nám přijdou atraktivnější než ty střednědobé, proto i nadále udržujeme relativně nižší duraci.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)        

 • Výnosy 2letých českých státních dluhopisů vzrostly na 4,9 % a výnosy 10letých na 3,8 %. Inverzí sklon výnosové křivky se snížil.
 • Míra inflace se v ČR na konci března dostala na 12,7 % a česká koruna posílila vůči euru na 24,39 korun.
 • Fond zaznamenal zápornou měsíční výkonnost, překonal však svůj benchmark díky nižší duraci, nastavení a diverzifikaci portfolia.
 • Snížili jsme pozice v belgických státních dluhopisech a navýšili investice do fondů firemních dluhopisů a rumunských dluhopisů denominovaných v eurech a dolarech.
 • Průměrný výnos do splatnosti fondu vzrostl na 4,78 % a průměrná durace klesla na 5,83.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Polské akcie díky titulům z oblasti utilit a těžby uhlí a mědi zaznamenaly silný růst 6,19 % a překonaly zbytek středoevropského regionu.
 • Rumunský a český trh rostly také, ale nižším tempem kvůli defenzivnějšímu charakteru obchodovaných titulů.
 • Výkonnost fondu negativně ovlivnilo velké množství hotovosti v portfoliu, nižší zastoupení maďarských akcií a titulů ze sektorů utilit a spotřebního zboží.
 • Snížili jsme podíl hotovosti v portfoliu a nakoupili akcie ze sektorů nezbytného zboží, energií a utilit (především v Polsku).
 • Vzhledem k defenzivnímu charakteru preferujeme nyní české a rumunské akcie a vyhledáváme také investice mimo benchmark na rakouském a řeckém trhu.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Březen byl pro akciové trhy náročný kvůli rostoucí inflaci, zpřísňování měnových politik a rostoucím cenám energií.
 • Vyšší energetická závislost evropských zemí na Rusku se negativně projevila především na evropských akciových trzích.
 • I přes to evropské akcie zakončily měsíc s mírným zhodnocením 0,8 % (index MSCI Europe), zatímco evropské dluhopisy (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) ztratily -2,2 %.
 • Fond zaznamenal mírnou ztrátu, negativně se na jeho relativní výkonnosti projevil konkrétní výběr titulů v portfoliu, naopak pozitivní vliv měla naše taktická alokace.
 • Nadále udržujeme neutrální nastavení rizikové části portfolia a nižší duraci oproti benchmarku.

 

NN (L) Patrimonial Defensive (CZK) 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)

 • Oba fondy vycházejí ze stejného portfolia, liší se pouze nastavením akcií a dluhopisů v neutrálním nastavení:
  • NN (L) Pat. Defensive: 25 % akcií, 75 % dluhopisů
  • NN (L) Pat. Aggressive: 75 % akcií, 25 % dluhopisů
 • Index světových akcií MSCI World za první čtvrtletí roku ztratil 3,3 % (druhý nejhorší výsledek od roku 2010).
 • Největší propad zaznamenaly evropské akcie.
 • Evropské dluhopisy v prvním čtvrtletí odepsaly ‑5,4 % (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a staly se tak třídou aktiv s nejhorší výkonností. Negativní vliv měla zjm. rostoucí inflace a dluhopisové výnosy, které vzrostly na nejvyšší úrovně v posledních letech.
 • I přes slabý začátek letošního roku oba fondy v březnu překonaly svůj benchmark.
 • Příznivě k tomuto výsledku přispěl regionální mix akcií v portfoliu a taktická alokace aktiv.
 • Udržujeme neutrální náhled na akcie, vyhledáváme však řadu smysluplných investic ve vybraných regionech a sektorech.
 • Snížili jsme duraci dluhopisové části portfolia zmenšením podílu státních dluhopisů USA kvůli zpřísňování měnové politiky Fedu.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)       

 • Světové akcie ztratily v prvním čtvrtletí 4,5 % (MSCI World) kvůli ruské invazi na Ukrajinu a zpřísnění měnové politiky centrálních bank.
 • Dařilo se trhům v Asii a Velké Británii, naopak akcie EU a USA poklesly.
 • Mezi sektory rostly energie, materiály a defenzivní sektory (utility, zdravotnictví a nezbytné zboží). Klesaly naopak IT, spotřebitelský sektor a komunikační služby.
 • K pozitivní výkonnosti fondu přispěl konkrétní výběr titulů ve finančním sektoru a tituly ze zdravotnického sektoru.

 

NN (L) Climate & Environment (CZK)

 • Světové ekonomické fórum vydalo Zprávu o globálních rizicích 2022, kde uvedlo neschopnost jednat v oblasti změny klimatu jako největší riziko příští dekády.
 • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) formálně zavedl klimatické riziko jako novou kategorii ve své agendě pro hodnocení a monitorování rizik.
 • Členské státy EU hlasovaly pro zavedení uhlíkového dovozního cla, které by mělo vstoupit v platnost v roce 2026.
 • Aktuální tržní prostředí není pro naši strategii příznivé. Neinvestujeme do energetického sektoru, který rostl nejvíce, a naopak vyhledáváme příležitosti v IT a průmyslu, které mají aktuálně velmi slabou výkonnost.
 • Dařilo se akciím v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které se díky rostoucím cenám ropy zotavily po lednových výprodejích.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)   

 • Světové akciové trhy zakončily březen celkově pozitivně. Akcie USA překonaly ostatní trhy, evropské a japonské akcie zaznamenaly pokles.
 • K výkonnosti fondu přispěly zejména tituly z energetického sektoru, negativní vliv měl výběr titulů z oblasti spotřebního zboží (automobilový průmysl).
 • V průběhu měsíce jsme do portfolia nepřidali žádné nové akcie a prodali jsme naše pozice ve společnosti Nutrien a M&T Bank.
 • Nadále vyhledáváme atraktivní příležitosti ve zdravotnictví, udržujeme relativně vyšší zastoupení sektorů financí a utilities a výrazně nižší zastoupení IT.

 

NN (L) Health Care (CZK)      

 • Zdravotnický sektor v březnu překonal širší akciový trh přibližně o 1 %.
 • Výkonnost fondu byla více méně v souladu se zbytkem trhu, přispěl k tomu zejména výběr akcií založený na ukazatelích kvality rozvah společností.
 • Mezi jednotlivými tituly v portfoliu fondu k jeho zhodnocení nejvíce přispěla společnost Eli Lilly, naopak společnost Mettler-Toledo Int. měla na výkonnost fondu negativní vliv.

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.