Články

Společensky odpovědné investování zažívá boom. Za poslední dva roky do něj přiteklo 5 bilionů dolarů

17. 8. 2018 iMěsíčník

Výnosy vyšší o 20 %, spokojení zaměstnanci, udržitelný rozvoj, příroda zachovaná budoucím generacím. Tato kritéria nesplňují jen prvoplánovitě zelené firmy, ale třeba i americký řetězec Starbucks.

Stejně jako se dnes mění přístup zaměstnanců k firmám, mění se i přístup k jejich produktům. Lidé čím dál více kladou důraz na hodnoty a poslání firmy, ve které pracují. Zákazníci podle průzkumů stále častěji řeší, zda jsou výrobky, které kupují, vyrobeny férově a šetrně k životnímu prostředí. Do popředí zájmu se dostávají více a více značky s dobrým jménem. Navíc je dnes pomocí sociálních sítí snadné proměnit etické pochybení firem v mediální skandál, který může mít fatální dopady i na dobře prosperující firmu. Společnosti, které v takovém prostředí jednají eticky, dlouhodobě prosperují.

Až o 20 % vyšší výnos

V roce 2013 podrobili němečtí akademici Gregor Dorfleitner, Sebastian Utz a Maximilian Wimmer strategii společensky odpovědného investování dlouhodobé analýze. Došli k jasnému závěru, že akciová portfolia s vysokým podílem firem, které se chovají společensky a sociálně odpovědně, vykazují v dlouhodobém horizontu lepších výsledků. Při strategii “kup a drž” jsou výnosy na pětiletém horizontu lepší dokonce o 20 %.

Podle průzkumu Morgan Stanley z roku 2017 se 86 % mileniálů zajímá o odpovědné investování. Co tedy pro firmy sociální odpovědnost znamená? Nic víc, nic míň než ohleduplný a lidský přístup. K zaměstnancům, k dodavatelům, ke konkurenci, k obyvatelům míst, kde podnikají i k přírodě. Jednat nejen v souladu se zákony, ale i s všeobecnými pravidly morálky. Úspěšné společnosti na těchto hodnotách staví svoji firemní kulturu.

Odpovědné fondy na českém trhu

Téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti tak postupně proniká do oblasti kolektivního investování a tento trend sílí i na českém trhu.

„Téma sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje je z pohledu investorů velice perspektivní oblast. Často se setkáváme například s fondy investujícími do moderních environmentálních technologií, ale nejde zdaleka jen o sektor životního prostředí. Fondy zaměřené na společensky odpovědné investování vyhledávají příležitosti napříč všemi sektory a hodnotí firmy také například podle jejich přístupu k zaměstnancům, dodržování lidských práv či udržitelnosti podnikání do budoucna,“ vysvětluje generální ředitel NN Investment Partners v ČR Jan D. Kabelka.

Pilíře sociálně odpovědného investování

Sociálně odpovědné fondy investují do akcií firem, jejichž řízení je postaveno na třech hlavních pilířích: sociálním, finančním a environmentálním. Tyto firmy podnikají tak, že nenarušují udržitelnost životního prostředí, neporušují lidská práva, práva svých zákazníků ani zaměstnanců. Nevyužívají dětské práce, nepodílejí se na žádné z forem diskriminace, jaderném vyzbrojování či exportu zbraní do zemí s embargem. Zároveň udržují zdravé finanční ukazatele a mají potenciál rozvoje do budoucna. Existuje dokonce specializovaná londýnská burza Social Stock Exchange, kde se obchodují jen akcie sociálně odpovědných firem.

Výběr investičních titulů

Existují dvě základní strategie výběru akcií a dalších aktiv do portfolií. V případě negativního výběru investor ze svého portfolia vylučuje společnosti z „problémových“ sektorů - tabákové firmy, firmy vyrábějící alkoholické nápoje či firmy, které se zabývají hazardem nebo zbrojním průmyslem. Při pozitivním výběru jsou do portfolia vybírány akcie společností provádějících svou činnost v souladu se zásadami společensky odpovědného podnikání. 

Sociálně odpovědné fondy v NN Investment Partners

Společnost NN Investment Partners má v oblasti odpovědného investování dlouholetou tradici – první fond s touto strategií byl založen již v roce 1999.

„Náš investiční proces je založený na vlastních analýzách jednotlivých firem, v nichž jsou informace ověřovány z různých nezávislých zdrojů. Zdaleka nevycházíme jen z informací, které o sobě poskytuje sama firma,“ upřesňuje investiční ředitel NN Investment Partners v ČR Lubomír Vystavěl.

NN Investment Partners nabízí v České republice celkem 4 fondy s touto strategií:

NN (L) European Sustainable Equity

Investuje do evropských akcií. Do portfolia jsou zařazeny firmy, které podnikají v souladu se strategií společenské a environmentální odpovědnosti. Kromě celkové finanční analýzy hodnotíme také faktory, které mohou výrazně ovlivnit celkovou výkonnost firmy v dlouhodobém horizontu.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-European-Sustainable-Equity-P-Cap-EUR/isin/LU0991964320.htm

NN (L) Global Sustainable Equity

Fond investuje do portfolia světových akcií v souladu se strategií společenské a environmentální odpovědnosti. Při analýze jednotlivých firem bereme v úvahu nejen klasické finanční ukazatele, ale i faktory, které mohou dlouhodobě a výrazně ovlivnit celkovou výkonnost firmy.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-X-Cap-CZK-hedged-i-/isin/LU1542713687.htm

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

Fond investuje do světových společností, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. V portfoliu jsou akcie společností napříč různými společenskými tématy, zeměmi a sektory. Výběr akcií probíhá na základě důkladné analýzy společností, angažmá a měření společenského dopadu.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-Global-Equity-Impact-Opportunities-X-Cap-CZK-hedged-i-/isin/LU0295015134.htm

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Portfolio fondu tvoří z poloviny nástroje s pevným výnosem ze zemí eurozóny a z poloviny evropské akcie společností a emitentů, kteří realizují politiku udržitelného vývoje a zohledňují životní prostředí, sociální principy a principy etického vedení. Společnosti jsou vybírány pomocí vylučujícího screeningu, který vylučuje společnosti s vážnými a strukturálními problémy týkajícími se kontroverzního jednání a kontroverzních aktivit.

https://www.nnip.com/CZ_cs/private/Fondy/Prehled-fondu/view/name/NN-L-Patrimonial-Balanced-European-Sustainable-X-Cap-CZK-hedged-i-/isin/LU0405489120.htm

 

Více informací o zmíněných fondech, jejich výkonnosti a dokumenty ke stažení naleznete na www.nnfondy.cz.Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

:

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, napište nám na email info@nnip.cz a my Vaši registraci vymažeme.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou emailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti. Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, napište nám prosím na email info@nnip.cz a my Vás vyřadíme ze seznamu příjemců těchto obchodních sdělení.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.