Články

Napsali o nás: profil fondu NN (L) Prestige & Luxe

7. 1. 2019 Novinky

Sektorový globální akciový fond, který investuje do producentů luxusního zboží. Výrazně nadvažuje Evropu. Oproti konkurenci zaznamenal mnohem silnější zhodnocení i prudší tržní poklesy.

Společnost NN Investment Partners nabízí v ČR kromě menšího počtu dluhopisových
a smíšených fondů převážně akciové fondy. Ty se profilují globálně, regionálně a v
řadě případů i sektorově. Níže si představíme sektorový globální akciový fond, zaměřený na různá odvětví luxusu. Investovat lze do něj v základní eurové třídě.

 

PRODUCENTI LUXUSU

NN (L) Prestige & Luxe se jako globálně diverzifikovaný akciový fond zaměřuje na
odvětví luxusu, která reprezentují společnosti vyrábějící nebo prodávající luxusní
zboží se silnou mezinárodní pozicí a velkou tržní kapitalizací. Nemá stanoven žádný
benchmark, při sledované strategii však v jeho portfoliu obvykle dominuje sektor cyklického spotřebního zboží, jemuž sekunduje necyklické SB. Fond se svým složením víceméně podobá indexu S&P Global Luxury, ačkoliv se s ním nesrovnává. Geograficky pokrývá všechny hlavní investiční regiony v rámci vyspělých trhů (podle burzovní kotace obsažených akcií, neboť tržby příslušných firem zčásti pocházejí i z rozvíjejících se zemí).

Výběr akcií do portfolia vychází z přístupu zdola nahoru (bottom-up), který klade
důraz na fundamentální analýzu konkrétních titulů bez předběžného stanovení regionálních nebo sektorových preferencí. V rámci růstového investičního stylu vyhledává portfolio management především takové akciové společnosti, které trvale poskytují vysoce kvalitní, značkové luxusní produkty nebo služby a neustále je inovují s cílem zvýšit bariéry vstupu potenciální konkurence do odvětví a kontrolovat tržní ceny. Další pozice ve fondu odpovídají preferovaným investičním tématům podle dlouhodobých strukturálních trendů.

Váha každé akciové pozice v portfoliu závisí na jejím očekávaném růstovém potenciálu s ohledem na vnitřní hodnotu a relativní hodnotu vůči akciím srovnatelných
konkurentů. Přednost mají také tituly s nízkou korelací výkonnosti vůči zbytku portfolia. Manažeři fondu přihlíží i k dalším (rizikovým) faktorům, jako jsou finanční a
provozní páka, zadlužení, růst ziskovosti, velikost firmy, kvalita a kredibilita jejího vedení, struktura akcionářů nebo plnění ESG kritérií. Bere se v úvahu i koeficient beta a standardní odchylka ceny akcie.

NN (L) Prestige & Luxe nemá jako bezbenchmarkový fond vybírající akcie metodou
stock picking stanoveny interní investiční limity, které by omezovaly zastoupení
konkrétních regionů, zemí nebo odvětví v portfoliu. Manažerský tým tak rozhoduje o
investicích volně až na zákonná omezení.

ZNAČNĚ NADVÁŽENÁ EVROPA

Graf 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu podle hlavních regionů z konce
října. Na první pohled je vidět výrazné nadvážení evropských luxusních titulů, které
tvoří většinu majetku. Protěžování Evropy na úkor ostatních investičních regionů platí nejen vůči sektorově nevyhraněným globálním akciovým indexům, ale i vůči pro fond relevantnímu indexu S&P Global Luxury, který zohledňuje vyspělou Evropu 49 %, USA 40 % a (převážně vyspělé) asijsko-pacifické země 12 %. Z národních trhů
vykazují ve fondu největší zastoupení USA a Francie, následují Itálie, Švýcarsko, UK a Německo.
V odvětvovém složení portfolia podle grafu 4 dostávají téměř poloviční prostor
výrobci či prodejci textilu, oděvů a luxusního zboží. V rámci cyklického SB doplňují
toto odvětví např. automobilky nebo různé specializované maloobchody uspokojující
dlouhodobější spotřebu domácností. Nechybí ani sektor necyklického SB, reprezentovaný hlavně výrobci osobních produktů (kosmetika) a nápojů. Těmto
necyklickým odvětvím vyhrazuje fond při velkých ztrátách cyklických sektorů na podzim 2018 větší prostor než index S&P Global Luxury.

NADVÝKONNÝ NA ROSTOUCÍM TRHU

Grafy 2 a 3 srovnávají 3letou korunovou výkonnost portrétovaného fondu, akciového indexu S&P Global Luxury TR (včetně reinvestování dividend) a průměru širší konkurence globálně diverzifikovaných sektorových akciových fondů zaměřených na producenty spotřebního zboží a služeb. Fond si oproti indexu, s nímž vykazuje vysokou pozitivní korelaci, vede výtečně, když ve sledovaném období zaznamenal stejnou nebo velmi podobnou výkonnost a jeho vyšší nákladovost tak má svou kompenzaci. Vůči průměru konkurence lze pozorovat výraznou nadvýkonnost
na rostoucím trhu od července 2016 do května 2018, vykoupenou hlubšími poklesy
v posledních měsících, nepříznivých pro akciové trhy. Cyklický segment luxusu totiž
vykazuje značnou citlivost na (nyní zhoršený) výhled globálního ekonomického růstu.

Nadprůměrný dlouhodobý výkonnostní potenciál fondu NN (L) Prestige & Luxe za
cenu vyšší volatility se rýsuje i v grafech 5 a 6, které zobrazují jeho 3letou korunovou
a relativní výkonnost ve srovnání s dostupnými konkurenty. Opět zde existuje 

značný náskok po

rtrétovaného fondu od července 2016 do května 2018 i jeho prudší ztráty od dubna do června 2016 a zejména od června do listopadu 2018. Poněkud menší odchylky nastávají v tomto ohledu proti fondu KBC Equity Fund Luxury &
Tourism, který rovněž sleduje nízkou váhu USA (27 %) i vysokou váhu spotřebních
sektorů (CSB 61 % + NSB 22 %), ale také vyšší zastoupení Japonska (14 %) a zbývající Asie/Paci

fiku (10 %) než NN (L) Prestige & Luxe. Ostatní fondy se složením
portfolia liší více, když v regionální alokaci jednoznačně preferují USA (Parvest 74 %)
nebo přisuzují USA zhruba poloviční váhu (Amundi 56 %, Fidelity 45 % + EM 8 %) a
čast

ěji investují do jiných sektorů (zdravotnictví, komunikace, IT).

NN (L) Prestige & Luxe poslouží jako zajímavý doplněk akciové složky portfolia
zejména pro dynamické investory, kteří se zaměřují na dlouhodobou výkonnost a věří,
že současné překážky v mezinárodním obchodu (konflikt USA vs. Čína, Brexit) neochromí akciové trhy na delší dobu a znamenají dobrou nákupní příležitost.

Převzato z časopisu Fond Shop 25/2018, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.