Články

Oznámení investorům NN (L), NN (L) International a NN (L) Patrimonial - změna správcovské společnosti

28. 3. 2019 Právní informace

Dovolujeme si Vás informovat o změně správcovské společnosti SICAVů NN (L), NN (L) International a NN (L) Patrimonial. Dosavadní správcovská společnost NN Investment Partners Luxembourg S.A. bude nahrazena společností NN Investment Partners B.V. formou právní fúze.

Změna správcovské společnosti nebude mít na investory žádný dopad. Řízení fondů ani poplatková struktura se nemění.

CZ - Oznámení investorům NN (L) Patrimonial​

CZ - Oznámení investorům NN (L) International​

CZ - Oznámení investorům NN (L)​