Články

ČNB celkem nečekaně zvyšuje úrokové sazby

Dnešní celkem nečekané zvýšení úrokových sazeb ČNB není z našeho pohledu pozitivní zprávou pro dluhopisy, jejichž výnosy do splatnosti vzrostly a tím pádem ceny klesly. Na druhou stranu, tím krátkodobé výnosy vzrostly více než ty dlouhodobé. Zvláštní inverzní tvar české dluhopisové výnosové křivky, kdy dluhopisy s kratší splatností nesou vyšší úrok než dluhopisy s delší splatností, se tak ještě více prohloubil.  Podle portfolio manažera Michala Špačka, zodpovědného za dluhopisová portfolia v NN Investment Partners, toto není po pravdě řečeno úplně obvyklá situace. Pokud by se tak stalo např. v USA, patrně by z obavy před recesí (kterou inverzní křivka na tamním trhu věští) vypukla akciová panika. Naštěstí pro český trh tvar výnosové křivky není tak sledovaný indikátor a tudíž můžeme žít s domněnkou, že se navzdory rostoucím příznakům ekonomických problémů už více než rok skoro nic neděje.