Články

Investiční výhled na druhou polovinu roku 2020

15. 7. 2020 iMěsíčník

První pololetí roku bylo pro kapitálové trhy jedním z nejhorších v historii. Úrokové sazby státních dluhopisů poklesly, těžce byly zasaženy rizikovější třídy aktiv a volatilita dosahovala rekordních úrovní. Nečekaný vývoj pokračoval i ve druhém čtvrtletí. Zatímco mezi 21. únorem a 23. březnem jsme byli svědky historicky nejprudšího poklesu trhů, v druhém čtvrtletí jsme zažili nejrychlejší zotavení. Pozitivní sentiment investorů byl podpořen také bezprecedentními fiskálními a monetárními stimuly v Evropě i USA.

Na konci června začaly trhy mírně kolísat kvůli zhoršující se dynamice šíření Covidu-19 v řadě rozvíjejících se zemí a na jihu USA. Klíčovou otázkou zůstává, jak rychle se trhy vrátí na své předkrizové úrovně a zda bude budoucí růst udržitelný. To vše bude záviset na vývoji epidemiologické situace a ochotě centrálních bankéřů a politiků ještě více podpořit ekonomiku. Čínská průmyslová aktivita se již vrátila na svoji původní úroveň. To se však nedá říct o Latinské Americe, Středním východu, Africe a značné části jižní Asie, kde denní přírůstky nakažených zůstávají vysoké.

Akcie

Kvůli nejistotě ohledně vývoje šíření Covidu-19 a nadcházejícím volbám v USA zůstáváme opatrní. Rychlost zotavení akciových trhů se bude odvíjet od zdravotní situace ve světě. I kdyby již nedošlo k dalšímu plošnému zpřísnění vládních opatření, domácnosti a firmy mohou změnit svoje zvyklosti a přistoupit na podobná opatření ze své vlastní vůle. To může ohrozit optimistický scénář, ve který investoři doufají.  

Z hlediska sektorů zůstáváme nadváženi v sektoru technologií, ale snížili jsme podíl akcií komunikačních služeb z důvodu jejich předražení. Zvýšili jsme podíl průmyslu, který dle našeho názoru bude profitovat z očekávaného ekonomického zotavení, a mírně nadvážili finance. Z hlediska regionální struktury stále preferujeme eurozónu před USA.

Další vývoj je třeba pečlivě sledovat, protože zotavení je velmi pravděpodobné, ale není jisté. Například finanční sektor se potýká s nízkými sazbami a zpožděnými splátkami hypoték. Skutečné dopady koronakrize budou známy až s odstupem času.

Dluhopisy

Preferujeme eurové a dolarové firemní dluhopisy investičního stupně. Firemní dluhopisy dle našeho názoru poskytují na rozdíl od akcií určitou míru ochrany před tržními poklesy a těší se i přímé podpoře centrálních bank díky jejich programům nákupu dluhopisů. Behaviorální aspekty, jako je postoj investorů k riziku, nás navádějí k opatrnosti. USA navíc čelí znepokojivému vývoji nákazy a s blížícími se volbami bude také těžší předvídat chování politiků.

Jsme přesvědčeni, že firemní dluhopisy rozvíjejících se trhů budou těžit ze solidních účetních rozvah, dostatečné likvidity a omezeného rizika refinancování, což jim pomůže ustát dopady koronakrize. Míra defaultů emitentů dluhopisů s vysokými výnosy vzroste až v druhé polovině roku, bude se však držet na historicky průměrných úrovních. Očekáváme nižší poptávku po bezpečnějších státních dluhopisech, proto nyní situaci monitorujeme a udržujeme neutrální nastavení.

Nemovitosti

Vysoká míra nejistoty při hledání výnosu vede obvykle k preferenci nemovitostí, nyní se však pozornost obrací k odolnosti nájmů a výplat dividend. Očekáváme, že negativní dopady oslabení na trhu práce se budou prohlubovat. Segment obchodních center je negativně ovlivněn nárůstem e-commerce a oslabením spotřebitelské poptávky, segment kancelářských budov trpí kvůli zvyšující se oblibě práce z domova.

Komodity

Poptávka po komoditách se zotavuje díky příznivému vývoji epidemiologické situace v Číně a většině rozvinutých zemí. Ceny komodit těží z masivních fiskálních a monetárních stimulů ve většině vyspělých ekonomik a také z toho, že čínská ekonomika se již vrátila na své předkrizové úrovně.  

Poté co došlo k obnovení poptávky po ropě a omezení její nabídky, cena ropy rostla. Vzhledem k rostoucím obavám o vývoj poptávky po komoditách kvůli novým epicentrům nákazy, jsme se rozhodli realizovat zisk prodejem našich pozic v mědi, stříbru, zlatu a kukuřici. Měď zůstává naší preferovanou komoditou.Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

:

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, napište nám na email info@nnip.cz a my Vaši registraci vymažeme.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou emailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti. Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, napište nám prosím na email info@nnip.cz a my Vás vyřadíme ze seznamu příjemců těchto obchodních sdělení.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.