Články

Fondy kolektivního investování poprvé překonaly hranici půl bilionu korun

Od začátku roku 2019 narostl majetek ve fondech kolektivního investování o více než 38 miliard korun a překonal tak hranici bůl bilionu korun. Celkem dosáhly investice do domácích a zahraničních podílových fondů nabízených v České republice za první čtvrtletí výše 511,1 miliard Kč.  Favoritem se staly fondy dluhopisové (+28,6 %), silný nárůst však zaznamenaly rovněž fondy akciové (+12,0 %) a fondy fondů (+10,5 %). Podíl majetku ve smíšených fondech tentokrát poklesl (- 1,32 %), stejně jako ve fondech pěnežního trhu (-53,6 %, absolutně však pouze 6 mld. Kč).

Přestože světový růst zpomalil, nárůst podílu investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností poukazuje na přetrvávající optimismus investorů. Investiční fondy patří z hlediska struktury úspor domácností mezi nejrychleji rostoucí složku, což dokazuje, že společnost bohatne a lidé se začínají o své peníze více starat. Investice do fondů v České republice představují v současné chvíli přibližně 15 % úspor domácností, zatímco u rozvinutějších zemí činí tento podíl 30 %. Máem tedy ještě co dohánět.

Stále s investováním váháte? Zjistěte, proč investovat do fondů.

Zdroj: tisková zpráva AKAT ČR (ke stažení pod odkazem níže)