Články

Napsali o nás: profil fondu NN (L) Euro High Dividend

29. 4. 2019 Novinky

Eurový akciový fond zaměřený na dividendově atraktivní tituly z eurozóny. V rámci hodnotového stylu sleduje širokou sektorovou diverzifikaci. Ve srovnání s konkurencí si vede průměrně.

Společnost NN Investment Partners nabízí v ČR vedle několika dluhopisových a smíšených také široké spektrum akciových fondů, často regionálních, sektorových nebo s dividendovou strategií. První a třetí charakteristiku splňuje akciový fond zaměřený na eurozónu, který si dále představíme. Je dostupný v základní eurové třídě.

Jasný hodnotový styl 

NN (L) Euro High Dividend investuje do akcií převážně velkých společností s nadprůměrným a udržitelným dividendovým výnosem, které se obchodují na vyspělých trzích eurozóny.Své portfolio diverzifikuje do různých zemí platících eurem i většiny hlavních sektorů GICS. V základní eurové třídě se fond snaží překonat během několika let akciový index eurozóny MSCI EMU NR, který používá jako benchmark.

Investiční proces vychází z hodnotového stylu a přístupu ke konstrukci portfolia zdola nahoru (bottom-up), založeného na posuzování atraktivnosti konkrétních akciových titulů. Tu vymezují především míra podhodnocení v rámci běžných valuačních poměrů a potenciál ke stabilnímu růstu dividendového výnosu do budoucna.

Nejprve se investiční prostor, čítající asi 4000 akciových titulů z eurozóny, filtruje přes základní kvantitativní kritéria likvidity (tržní kapitalizace nad 500 mil. EUR, průměrný denní objem obchodů alespoň 3 mil.EUR) a dividendového výnosu v relaci k sektorovým mediánům. Následuje fundamentální analýza, která klade důraz zejména na udržitelnost dividend, atraktivnost valuací (diskont ceny akcie proti vnitřní hodnotě), bezpečnostní rozpětí (margin of safety) a ESG kritéria sociální odpovědnosti. V poslední fázi investičního procesu, vedoucí k výběru konkrétních titulů, bere portfolio management v úvahu finanční sílu akciových společností na základě kvality rozvahy, životaschopnosti obchodního modelu i zkušeností vedení. Přihlíží rovněž k tržnímu sentimentu a nebrání se případným kontrariánským nákupům akcií s přehnaně negativní reakcí trhu na nepříznivé firemní dění. Těžiště řízení rizika tak spočívá ve výběru konkrétních titulů na základě silného přesvědčení analytiků a manažerů fondu.

Výsledné portfolio zahrnuje standardně 30 až 60 akciových pozic, jejichž váhy nepřesahují limit 5 % a mezi sebou se zásadně neliší (jde o přístup blízký tzv. equal weight). Jinak fond v rámci řízení rizik usiluje o výkonnostní odchylku od benchmarku (tracking error) na úrovni 3 % až 6 % p.a. a má dovoleno maximální převážení jednoho sektoru či země proti benchmarku až o +10 pb. Volnější limity umožňují aktivní řízení portfolia – poměr active share cílí fond nad 70 %.

 

Severnější země a cyklické sektory převáženy

Graf 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu z konce února podle zemí, resp. národních akciových trhů. Fond dává největší prostor francouzským a německým titulům, jejichž souhrnné zastoupení se blíží 2/3. Ve srovnání s benchmarkem dochází k převážení francouzského, rakouského a irského trhu při současném podvážení trhů dvou největších jižních zemí, Španělska a Itálie. Váhové odchylky zemí od indexu, které jsou nezamýšleným důsledkem výběru konkrétních titulů stylem zdola nahoru, se většinou pohybují do ± 5 pb – této hranici se blíží převážení Irska a podvážení Španělska.

Sektorové složení portfolia v grafu 4 naznačuje širokou diverzifikaci mezi všemi hlavními 11 sektory GICS (položka „ostatní“ zahrnuje komunikace i nemovitosti). Oproti benchmarku dostávají nadstandardní prostor finance, průmysl, suroviny a energie zejména na úkor necyklického SB, zdravotnictví, utilit a komunikací, opět   v řádu odchylek do ± 5 pb. Portfolio management většinou preferuje cyklické sektory před necyklickými díky příznivějším valuacím.

 

Dobré výsledky

Grafy 2 a 3 srovnávají 5letou korunovou výkonnost portrétovaného fondu, jeho bencharku MSCI EMU NR a průměru konkurence akciových fondů zaměřených na velké společnosti z eurozóny z databáze Morningstar. Fond NN (L) Euro High Dividend sice od června 2014 do ledna 2015 výrazně zaostal za benchmarkem, ale    v posledních 4 letech již vykázal podobné výsledky. To lze s ohledem na vyšší nákladovost OCF hodnotit jako úspěch prováděné strategie stockpickingu. Rozdíly ve výkonostech nejsou závratné ani vůči průměru konkurence, na nějž portrétovaný fond nestačil od června 2014 do listopadu 2015, ale v posledním období od října 2016 byl již většinou mírně silnější. Pomohly mu globální podpora cyklických sektorů po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách a hospodářské oživení eurozóny, resp. snížení jejích politických rizik na jaře 2017. Absolutní korunovou výkonnost však zbrzdilo posilování koruny k euru po ukončení devizových intervencí ČNB a loni navíc vyvolaly korekci strach z obchodních válek i slabá ekonomická data z eurozóny.

 

Ani ve srovnání s v ČR dostupnou konkurencí v grafech 5 a 6 portrétovaný fond zásadně nevybočuje. Měl velmi podobný průběh výkonnosti jako jediný přímý konkurent KBC Equity Fund Euro High Dividend Eurozone s mírně vyšší vahou defenzivních sektorů na úkor energií a surovin. Templeton Euroland Fund s hodnotovým, ne však přímo dividendovým stylem, si vedl lépe od ledna 2015 do ledna 2017, později však o svůj náskok přišel. Volatilitou se všechny tři fondy rovněž moc neliší.

Fond NN (L) Euro High Dividend uvítají investoři, kteří věří, že hodnotové akcie v následujících letech zlepší svou relativní výkonnost vůči růstovým akciím a eurozóna se v dohledné době vyhne ekonomické recesi.