Články

Míra úspor v české ekonomice je vysoká, v porovnání s EU však bohatství Čechů zaostává

20. 1. 2020 iMěsíčník
  • Míra úspor je v české ekonomice poměrně vysoká, s podílem úspor na hrubém národním důchodu ve výši téměř 29 % zaujímá ČR mezi ostatními evropskými státy třetí příčku.
  • Největší oblibě se v ČR těší netermínované vklady, poprvé po šesti letech však vzrostl také objem termínových vkladů.
  • Nejméně rostly úspory domácností v investičních fondech.

Ačkoliv mají Češi v rámci Evropské unie jedny z nejvyšších úspor, jejich bohatství je nižší než bohatství obyvatel západní Evropy. Příčinou je konzervativní přístup českých domácností, které úspory drží ve finančních produktech, které jim neumožňují jejich úspory efektivně zhodnocovat. Češi drží svoje rezervy nejčastěji na běžných účtech, které nenesou prakticky žádný úrok, naopak z jejich úspor postupně ukrajuje inflace. V prosinci vzrostla inflace v ČR meziročně na 3,1 %. K jejímu pokrytí běžné účty (spořící účty, termínované vklady atd.) nestačí a jen tak stačit nebudou. Tento rozdíl vede k tomu, že majetek českých domácností roste pomaleji v porovnání s majetkem domácností v západní Evropě. Průměrný Čech vlastní majetek ve výši 600 tis. Kč, oproti tomu průměrný Evropan má aktiva v průměrné výši přesahující 2 mil. Kč.

Ve srovnání se západní Evropou (viz obr. 1 a 2) je zřejmé, že Češi investují výrazně méně do dlouhodobých aktiv, která mohou přinášet vyšší výnos. Nejen že mají nižší podíl majetku v investičních aktivech, ale tato aktiva jsou navíc konzervativně alokovaná. Dle zprávy Světové banky české domácnosti investují pouze 19 % prostředků do akciových fondů, zatímco smíšené fondy tvoří 40 % a dluhopisové 35 %. Až 51 % majetku drží Češi v hotovosti nebo na bankovních účtech. Nejvýraznější rozdíl je znát na penzijních produktech, kde mají Češi naspořeno třináctkrát méně než průměrný Evropan.

Obr. 1: Majetek průměrného Čecha

Obr. 2: Majetek průměrného Evropana (EU 15)*

*Označení EU 15 zahrnuje všechny členské státy, které byly členy EU již před jejím rozšířením v roce 2004

Jak na dlouhodobé zhodnocování úspor prostřednictvím investic?

  1. Investujte raději po menších částkách, avšak pravidelně. Vyhnete se tím riziku špatného načasování.
  2. Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, diverzifikujte.
  3. Svěřte správu investic profesionálům. Narozdíl od vás mají v popisu práce sledovat trh, průběžně vyhodnocovat jeho vývoj a adekvátně upravovat strategii.
  4. Dodržujte investiční horizont. Pro nečekané výdaje slouží finanční rezerva, která by měla být vždy investována konzervativně.

 

Zdroje:

Ministerstvo financí ČR. Koncepce rozvoje kapitálového trhu 2019-2023

Ministerstvo financí ČR. Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2018Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

:

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, napište nám na email info@nnip.cz a my Vaši registraci vymažeme.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou emailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti. Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, napište nám prosím na email info@nnip.cz a my Vás vyřadíme ze seznamu příjemců těchto obchodních sdělení.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.