Články

Komentář k vývoji NN Fondů v prosinci 2019

23. 1. 2020 iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

Přehled výkonností vybraných NN Fondů

Komentář k vývoji NN Fondů

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • Fond v prosinci překonal svůj benchmark.
 • Výnosy na peněžním trhu byly stabilní. Výnosy českých krátkodobých státních dluhopisů (1-3 roky) opět vzrostly.
 • Průměrný výnos do splatnosti fondu mírně klesl na 1,82 %. Durace se snížila na 0,79 roku.
 • Věříme naší strategii i nadále; umožňuje nám využít inverzní výnosové křivky krátkodobých českých státních dluhopisů a investovat s nižším úrokovým rizikem a zároveň vyššími výnosy do splatnosti.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)      

 • I přes prosincovou ztrátu fond překonal svůj benchmark a v celoročním srovnání s konkurencí si udržel vedení.
 • ČNB ani v prosinci nezvýšila základní repo-sazbu. Inflace vzrostla na 3,1 %. CZK mírně zhodnotila vůči EUR a růst HDP v meziročním srovnání mírně poklesl.
 • Durace fondu mírně klesla na 6,96 roku a průměrný výnos do splatnosti portfolia vzrostl na 1,82 %.
 • Naše strategie s nejdelší durací na trhu vychází z našeho přesvědčení, že aktuální optimismus ohledně rizikových aktiv je mírně přehnaný. Z případného snížení úrokových sazeb ČNB pak může fond výrazně profitovat.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)         

 • Fond v prosinci mírně překonal benchmark.
 • Nejlépe se dařilo maďarským akciím, poháněným pozitivními makroekonomickými údaji. K růstu přispěly i české akcie.
 • Rumunsko zaznamenalo mírný růst, polské akcie klesaly díky pokračujícímu tlaku na bankovní sektor.
 • Věříme, že ve střednědobém horizontu akcie opět překonají ostatní třídy aktiv.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK) 

 • Ke zhodnocení fondu přispěly zejména akcie, dluhopisy rozvíjejících se zemí a vysokých výnosů. V portfoliu jsme navýšili podíl akcií (+ 2,9 %), firemních dluhopisů (+3,4 %) a dluhopisů s vysokými výnosy (+4,4 %).

 • Snížili jsme duraci dluhopisové části portfolia z dvou na jeden rok.

 • Nadále dodržujeme svůj opatrně-pozitivní přístup k rizikovým aktivům s preferencí pro akcie, dluhopisy s vysokými výnosy a kvalitní firemní dluhopisy.

   

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Fond překonal svůj benchmark. Pozitivnímu zhodnocení nejvíce přispěly světové akcie, klíčový byl však vhodný výběr konkrétních titulů do portfolia.

 • Evropský dluhopisový index skončil v mírném záporu, a tak výkonnosti fondu naopak ubral.

 • Jsme opatrní vůči rizikovým investicím, nastavení portfolia tak udržujeme spíše neutrální.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)

 • Prosinec byl příznivý pro riziková aktiva, což pomohlo ke kladnému zhodnocení fondu.

 • Dařilo se zejména společensky odpovědným akciovým fondům, výkonnost naopak snižovala dluhopisová složka portfolia.

 • Díky růstu cen komodit se mezi sektory nejvíce dařilo energiím a materiálům. Dobré výsledky zaznamenalo také zdravotnictví a IT.

 • Ačkoliv se geopolitická rizika uklidnila, nezmizela a budou aktuální i letos.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)  

 • Prosinec byl příznivý měsíc pro riziková aktiva. Fond překonal svůj benchmark, k nadvýkonnosti fondu nejvíce přispěl konkrétní výběr akciových titulů.

 • Mezi sektory se nejvíce dařilo energiím, IT, materiálům a síťovým odvětvím (utilities). Naopak výkonnost sektorů nemovitostí a průmyslu klesaly.

 • Nadále monitorujeme přetrvávající globální rizika, nicméně jsme opatrně optimističtí a věříme, že se akciím bude dařit i v letošním roce.Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

:

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, napište nám na email info@nnip.cz a my Vaši registraci vymažeme.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou emailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti. Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, napište nám prosím na email info@nnip.cz a my Vás vyřadíme ze seznamu příjemců těchto obchodních sdělení.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.