Články

Jak investovat v době (korona)krize? Neutíkejte, ale investujte odpovědně

14. 5. 2020 iMěsíčník

Kapitálové trhy zažívají v poslední době nebývale vysokou volatilitu a ekonomiky po celém světě se připravují na nevyhnutelnou recesi. Koronavirová krize postihla téměř celý svět a tak je na místě otázka, jak v této době investovat.

Vzhledem k tomu, že propady na trzích postihly více i méně rizikové třídy aktiv, je pro investory nyní nejdůležitější zůstat v klidu a neodklánět se od své investiční strategie. Kdo uteče a prodá své investice v době poklesu, prodělá. Kdo zachová chladnou hlavu a zůstane, má velkou šanci, že s návratem trhů k růstu se jeho ztráty smažou a začne opět vydělávat.

Současná krize je však velmi specifická v tom, jak silně zdůrazňuje nástup nových ekonomických trendů a důležitost odpovědného řízení firem. Kromě dodržení dlouhodobého investičního horizontu je tak rovněž velmi důležité investovat do firem, které jsou dostatečně odolné a přizpůsobivé, aby tuto krizi nejen překonaly, ale dokázaly přinášet svým investorům výnos i za dalších pět, deset či patnáct let. Jak ale takové firmy v dnešní době najít?

Význam ESG faktorů roste

Více než kdy jindy je nyní znát důležitost faktorů společenské odpovědnosti a udržitelného růstu, tzv. ESG (E – ochrana životního prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení). Firmy, které se jimi řídí, mají mnohem větší šanci přežít toto složité období ve zdraví.

V posledních letech se zdůrazňoval především význam ochrany životního prostředí. Aktuální krize se ale mnohem více dotýká sociálních faktorů: jak se firmy starají o své zaměstnance a jak zůstávají propojeni během období izolace. Významnou roli zastává také faktor udržitelného řízení firem. Klíčovým kritériem je, zda mají firmy kvalitní kapitálovou strukturu a dostatek cash-flow bez nutnosti získávat prostředky na úkor svých akcionářů, například nevyplácením dividend.

Nové trendy – zdroje budoucího růstu

Důležitá je také schopnost adaptovat se na měnící se prostředí a schopnost generovat zisk v budoucnu. Tyto faktory ukazují, jak současné prostředí urychluje některé trendy, které budou pro budoucí růst světového hospodářství velmi důležité.

Například digitalizace – firmy poskytující on-line software řešení, různé komunikační nástroje, e-commerce a další zažívaly růst již dříve, dnes jsou však nepostradatelné. Stejně tak biotechnologické firmy, které se zabývají výzkumem a výrobou nových léků. Navíc, bezprecedentní pokles cen ropy, který tuto krizi ještě umocňuje, zasáhl řadu tradičních energetických společností a rostoucí nejistota ohledně dalšího vývoje tak podporuje firmy aktivní v oblastech alternativních energetických zdrojů.

Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners jsme přesvědčeni, že tyto zdroje můžeme nalézt právě ve výše zmíněných trendech, které jsou součástí sedmnácti cílů udržitelného rozvoje OSN.

Do firem, které jsou v těchto oblastech aktivní, investují naše tematické fondy:

Téma: lidé a společnost

Téma: životní prostředí

Téma: inovace a udržitelný rozvoj

Tematické fondy představují zajímavou alternativu pro investory, kteří hledají dlouhodobé růstové příležitosti s cílem přestát krátkodobé výkyvy a dosáhnout zajímavého a udržitelného výnosu.

Odpověď na otázku „Jak investovat v době korony“ je tak zřejmá: neutíkejte z trhů, ale investujte do odolných a dlouhodobě udržitelných firem. Poklesy na trzích sice nemůžete odhadnout, ale můžete se na ně připravit vytvořením odolného portfolia s dlouhodobou a udržitelnou strategií.

 Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

:

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, napište nám na email info@nnip.cz a my Vaši registraci vymažeme.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou emailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti. Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, napište nám prosím na email info@nnip.cz a my Vás vyřadíme ze seznamu příjemců těchto obchodních sdělení.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.