NN (L) Asia Income X Cap (USD)

Fond investuje do akcií společností sídlících, kotovaných či obchodovaných v asijském regionu mimo Japonsko a Austrálii. Nad rámec akciových dividend usilujeme také o dodatečný příjem z prodeje nákupních opcí (povinnost v jisté době dodat podkladové akcie či indexy za určitou cenu). Tato politika částečně omezuje dopad prudkého poklesu asijských akciových trhů na fond. V důsledku této struktury fond v obdobích silného růstu obvykle zaostává za asijskými akciovými trhy a naopak je překonává v obdobích poklesu a stagnace. Primárním cílem fondu je vytvářet vysokou úroveň každoročního výnosu. Jeho vedlejším cílem je zvyšování kapitálu investorů. Tento produkt je vhodný pro investora, který přijme rizika spojená s investováním do akcií a používáním nástrojů finančních derivátů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Tento podfond nemá referenční hodnotu. Dílčí fond však sám ke srovnání využívá index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.6.2021
Hodnota podílu (NAV) 1 403,93 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0113303043
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Majetek ve fondu 10 830 540,86 USD
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc 1,96%
3 měsíce -4,85%
6 měsíců 5,45%
od začátku roku 0,85%
1 rok 31,09%
3 roky 28,13%
5 let 71,68%
od založení fondu 213,03%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.4%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
24,00

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů