Proč investovat do podílových fondů?

Tvorba finanční rezervy

Nejčastějším důvodem, proč začít investovat, je tvorba finanční rezervy. To znamená, že si odložíme část svých úspor (nebo pravidelně ukládáme část svého příjmu) s cílem dosáhnout určitého, předem zvoleného zhodnocení v budoucnosti. Motivace pro budování peněžní rezervy mohou být různé, např. finanční zajištění v důchodovém věku, krytí potřeb na studium či start do života našich dětí, či budování rezervy na nákup nemovitosti atd. Dokonce i klient s malým, ale pravidelným investičním vkladem, může v delším časovém horizontu velmi dobře využít růstu akciových trhů a dosáhnout zajímavého zhodnocení. Pravidelné investování do podílových fondů se navíc dobře vyrovnává s kolísáním finančních trhů a při dodržení doporučeného investičního horizontu snižuje míru rizika celkového poklesu hodnoty investice.

Než začnete investovat, je důležité si odpovědět na následující otázky:

Co je třeba si ujasnit ?


Jakou výši kolísání hodnoty investice jsem schopen akceptovat?

Schopnost investora akceptovat kolísání hodnoty investice, neboli jeho tolerance k riziku, je velmi individuální a těžko měřitelná veličina. Záleží na tom, jaký typ investora jsme (velmi opatrný nebo naopak odvážný s mentalitou hráče), jaké máme vlastní zkušenosti s investováním a také jaký je aktuální vývoj na finančních trzích. Tolerance k riziku se vyjadřuje jako úroveň ochoty přijímat výkyvy (volatilitu) hodnoty naší investice nebo výše maximální ztráty, jakou jsme ochotni akceptovat na konci investičního cyklu.

Na jak dlouho?

Klíčová otázka je, za jak dlouho chceme dosáhnout svého cíle a jak dlouho jsme ochotní obejít se bez své finanční rezervy? Podle toho se pak rozhodujeme o typu investiční strategie a s tím spojené úrovni rizika zamýšlené investice.

  • Krátkodobé investice jsou obvykle do 1 roku. Nejčastějším cílem je uchování hodnoty úspor (ochrana před znehodnocením inflací), či tzv. investice na zavolanou. Pro krátkodobé investice jsou většinou využívány konzervativnější nástroje peněžního či dluhopisového trhu s krátkou splatností, nižším očekávaným výnosem ale také nižším rizikem poklesu hodnoty investice.
  • Střednědobé investice se mohou pohybovat v rozmezí od 1 do 3 let, kdy investujeme především do dluhopisových či konzervativnějších smíšených fondů. Na delším horizontu od 3 do 5 let už můžeme doplnit portfolio dynamičtějšími investičními nástroji, jako jsou akcie, nemovitosti či komodity. Převážný podíl portfolia však stále zaujímají konzervativní investice. Cílem může být například nákup osobního vozu nebo jiného spotřebního zboží, první splátka hypotéky atd.
  • Dlouhodobé investice se doporučují plánovat na horizontu 5 a více let. Cílem je především vytváření finanční rezervy na stáří, pro děti (školné, startovné do života), nákup nemovitosti a další dlouhodobé cíle. Pro dlouhodobé investice se využívají dynamické smíšené fondy či různé typy fondů akciových, doplněných z menší části o konzervativní složku v podobě dluhopisů či konzervativních smíšených fondů.

Jaké mám zkušenosti s investováním?

Zkušenosti a znalosti investora s investicemi se zjišťují prostřednictvím investičního dotazníku přiměřenosti. Zkušenější investoři většinou vyhledávají dynamičtější (rizikovější) investice (dluhopisy s vyšším výnosem či akcie). Naopak, nezkušený investor se obvykle nejdříve seznamuje s kapitálovými trhy formou investic do méně rizikových dluhopisů či konzervativnějších smíšených fondů.

Kolik peněz mám k dispozici?

Pro investování není třeba mít velké úspory, jak se řada lidí domnívá. Můžete klidně začít s pravidelnými investicemi již od 500 Kč měsíčně. Výši investice se meze nekladou, záleží na individuálních cílech každého investora. Je však třeba mít na paměti, že kromě investice byste měli mít vždy dostatečnou rezervu jak na vlastní běžné výdaje, tak i pro případ nečekaných událostí (nemoc, ztráta zaměstnání, přírodní vlivy atd.).

Jak s námi začít investovat?

Zavoláme Vám

Zanechte nám Vaše telefonní číslo a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

+420

Napište nám!

Kontaktujte nás v případě dotazu ohledně možnosti investování s NN Fondy.
Naši poradci Vám co nejdříve odpoví.

:
:
:
Váš dotaz: