Převod NN Fondů z ING Bank

Pomůžeme vám bezplatně převést NN Fondy z ING Bank

Možná jste již zaslechli, že ING Bank končí s poskytováním služeb osobního bankovnictví v České republice. Je nám líto, pokud je to i váš případ. I přes to, že jsme byli v minulosti se skupinou ING majetkově spojeni, od roku 2014 to tak není a správa aktiv začala vystupovat nově v rámci skupiny NN pod značkou NN Investment Partners. Tato změna se týkala i nabízených podílových fondů, které byly uvedeny nově pod značkou NN. Tímto vás chceme ujistit, že skupina NN je tu stále pro vás i do budoucna.

Naším cílem je dotčeným klientům pomoci a nabídnout možné řešení.

 

Jak poznáte, že se vás týkají informace o změnách v ING Bank?

  1. Investujete-li do NN Fondů prostřednictvím platformy NNinvestor, nic se pro vás nemění a nemusíte dělat vůbec nic.
  2. Pokud investujete do NN Fondů v ING Bank, můžete se svobodně rozhodnout, kam chcete své investice převést. Doporučujeme však dát si pozor, aby vámi vybraná instituce měla ve své nabídce totožné NN Fondy, které chcete převést z ING Bank.

 

Chcete převést NN Fondy z ING Bank pod NN? Koho máte kontaktovat?

Pokud nevyužijete nabídku převodu podílových fondů k jiným distributorům, můžete své NN Fondy v ING Bank převést do NN. Koho máte kontaktovat?

  1. Uzavřít komisionářskou smlouvu s NN Investment Partners C.R., a.s. (pokud ji ještě nemáte)
  2. Vyplnit formulář k převodu od banky k distributorovi. Z ING Bank je možné převést pouze NN Fondy, fondy ING Aria, Fidelity, Franklin Templeton a BlackRock k nám převést nelze.
  • předvyplněný formulář k převodu od banky k distributorovi naleznete zde
  1. Vámi vyplněný formulář k převodu od banky k distributorovi můžete doručit dvěma způsoby:
  1. podepsat a nahrát do internetového bankovnictví ING Bank a zároveň ho zaslat naskenovaný z Vašeho registrovaného e-mailu na adresu zc.pinn@obsdnuf (z důvodu ochrany vašich osobních údajů důrazně doporučujeme dokument opatřit heslem, postup najdete zde)

nebo

  1. podpis na formuláři k převodu od banky k distributorovinechat úředně ověřit a poté zaslat originál na adresu níže a zároveň ho zaslat naskenovaný z Vašeho registrovaného e-mailu na adresu zc.pinn@obsdnuf (z důvodu ochrany vašich osobních údajů důrazně doporučujeme opatřit dokument heslem, postup najdete zde)

ING Bank N.V.

oddělení Retail Banking Operations

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9

O vše ostatní se již za vás postaráme a vy můžete ve svých investicích s NN Fondy dále pokračovat.

 

NN Investment Partners je předním správcem finančních prostředků, který působí v České republice již od roku 1997. Celková aktiva ve správě přesahují 122 mld. Kč a aktiva v poradenství 229 mld. Kč. Specializovaný investiční tým z Prahy stále řídí fondy investující v regionu střední a východní Evropy, jakým je například nejstarší středoevropský akciový fond NN (L) International Central European Equity. Na českém trhu je dostupná široká nabídka NN Fondů, včetně fondů NN (L) Global Sustainable Equity a NN (L) European Equity.

 

Důležité upozornění

Společnost NN Investment Partners C.R., a.s., distributor NN Fondů, změní v dohledné době vlastníka a jméno na KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. V distribuci NN Fondů a spolupráci s NN bude pokračovat i nadále. Z klientského pohledu se nic nemění.