NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme zejména do dluhopisů vydávaných slovenskou vládou. Můžeme rovněž investovat do dluhopisů vydávaných společnostmi a obcemi. Dluhopisy, které vybíráme, by měly mít atraktivní úrokovou míru, relativně nízké riziko nesplácení a měly by být kótovány na oficiální burze cenných papírů nebo na regulovaném trhu. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Credit Suisse European Government Slovakia Total Return Index. Investiční rozhodnutí zakládáme na našem pohledu na vývoj různých zemí, úrokových sazeb a firemních dluhopisů. Investiční proces zakládáme na rozsáhlé analýze makroekonomického prostředí, tržní situaci a na datech z našich modelů. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 58,62 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1134493573
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 31. 12. 2014
Benchmark Credit Suisse European Government Slovakia

Poplatky

Průběžný náklad i 1.29%
Příklad průběžného nákladu i 12,90

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů