NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR)

Fond investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných na rozvíjejících se trzích Evropy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na každém rozvíjejícím se trhu v Evropě, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnosti srovnávacího indexu MSCI Emerging Europe 10/40 NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Proces výběru akcií fondu je založen na fundamentální analýze založené na kombinaci výběru jednotlivých akcií (přístup zdola nahoru) a analýzy ekonomického potenciálu zemí, do kterých může fond investovat (přístup shora dolů). Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 26.3.2020
Hodnota podílu (NAV) 48,50 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0113311731
Třída akcií X Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 2.47%
Příklad průběžného nákladu i 24,70

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů