NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK)

Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Commodity Total Return Index. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Fond nabízí diverzifikovanou expozici v komoditních sektorech jako jsou energetika, zemědělství, průmyslové kovy, drahé kovy a dobytek. Pozice fondu pro jednotlivé komodity jsou stejné jako u příslušného srovnávacího indexu. Koncové datum komoditních kontraktů se může lišit od koncových dat kontraktů, z nichž je složen srovnávací index. Důvodem je minimalizace ztráty z „rolování“ nebo maximalizace zisku z „rolování“, kde „rolování“ obnovuje komoditní smlouvy, jejichž platnost má skončit. Jeho cílem je těžit z držení dřívějších futures kontraktů, které budou nakupovat pasívní produkty a tradiční indexy během následujícího období, jakož i z relativních cenových rozdílů určitých komodit, jež jsou součástí téhož hodnotového řetězce. Dané pozice jsou stanoveny na základě interního matematického modelu. Pro omezení rizika fondu máme zavedeny přísné kontrolní mechanismy. Fond investuje zejména do krátkodobých dluhopisů USA a do nástrojů, které přinášejí výkonnost zvolených komodit. Základní měnou dílčího fondu je česká koruna (CZK) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 205,77 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0629872945
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 21. 07. 2011
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 2.18%
Příklad průběžného nákladu i 21,80

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů