NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK)

Cílem fondu je v horizontu několika let dosáhnout výnosů vyšších než 1měsíční EURIBOR. Fond investuje do diverzifikovaného portfolia nástrojů s pevným výnosem, nástrojů peněžního trhu a jiných nástrojů i měn. Fond investuje zejména do firemních dluhopisů vysoké a nízké kvality a do dluhopisů emitovaných na rozvíjejících se trzích. Fond může investovat také do cenných papírů zajištěných aktivy (cenné papíry, u nichž jsou hodnota a příjmy odvozeny od určené skupiny podkladových aktiv a zajištěny těmito aktivy). Fond může k dosažení svých cílů otevírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice jen prostřednictvím derivátů). Fond může investovat také do čínských lokálních dluhopisů na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Investiční rozhodnutí jsou založena na našem výhledu pro ekonomiku jako celek i na našem názoru na různé kategorie aktiv ve skupině aktiv s pevným výnosem. Součástí našeho investičního procesu je rozsáhlá analýza makroekonomické situace a stávající tržní dynamiky. Abychom mohli monitorovat, kontrolovat a řídit riziko fondu, uplatňujeme nejrůznější přísná opatření.U této třídy akcií, které jsou zajištěny oproti pohybům české koruny, se při měření výkonnosti jako reference používá 1měsíční PRIBOR. Rozdíl v celkové výnosnosti tohoto zajištěného druhu akcií a celkové výnosnosti fondu v základní měně (před zajištěním) odráží dopad devizového zajištění na výnosnost (pozitivní či negativní). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 5 097,06 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0989573752
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 17. 06. 2014
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 2.16%
Příklad průběžného nákladu i 21,60

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů