NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK)

Fond používá flexibilní, diverzifikovaný investiční přístup, kterým reaguje na měnící se tržní podmínky. V horizontu 5 let si fond klade za cíl dosahovat výnosy překonávající EURIBOR 1-month při přísně definovaném plánu rizik a důrazu na zmírňování rizik poklesu. Fond je aktivně spravován a srovnávací index (referenční hodnota) se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Fond může při dosahování svých cílů investovat do různých tříd akcií (jako jsou akcie, dluhopisy investičního i neinvestičního stupně, hotovost, nepřímé realitní instrumenty a komodity) a může využívat i jiných finančních nástrojů, jako jsou deriváty. Fond nemůže investovat do fyzických komodit. Fond může k dosažení svých cílů otevírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice jen prostřednictvím derivátů). Fond může také investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií prostřednictvím Stock Connect a do čínských dluhopisů prostřednictvím Bond Connect. Investice do vysoce kvalitních nástrojů s fixním výnosem, nástrojů peněžního trhu, hotovosti a hotovostních ekvivalentů budou mít alespoň 50% podíl. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. U této třídy akcií, které jsou zajištěny oproti pohybům české koruny, se při měření výkonnosti jako reference používá 1měsíční PRIBOR. Rozdíl v celkové výnosnosti tohoto zajištěného druhu akcií a celkové výnosnosti fondu v základní měně (před zajištěním) odráží dopad devizového zajištění na výnosnost (pozitivní či negativní). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Měnové zajištění spočívá v otevření protichůdné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 10.7.2020
Hodnota podílu (NAV) 514,24 CZK
Riziko (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU1087785041
Třída akcií P Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 03. 08. 2015
Benchmark Prague Interbank (PRIBOR) 1-month

Poplatky

Průběžný náklad i 2.07%
Příklad průběžného nákladu i 20,70

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů