NN (L) Health Care P Cap (EUR)

Fond investuje do společností ze sektoru zdravotnictví po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba nebo prodej léků nebo biotechnologických výrobků. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI World Health Care (Net). Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Podfond uplatňuje přístup aktivní správy s porovnáváním nadměrných a podměrných pozic vůči indexu, přičemž bere do úvahy určité prvky (např. podsektory, jednotlivé společnosti a měny) a snaží se vytvářet výkonnost s pomocí kombinace fundamentálního výkumu a kvantitativní analýzy. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí podfondu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio podfondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 814,40 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0341736568
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 21. 02. 2008
Benchmark MSCI World Health Care (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 2.25%
Příklad průběžného nákladu i 22,50

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů