NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR)

Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond je aktivně řízen proti investičnímu profilu 25 % dluhopisů denominovaných v eurech (srovnávací index Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 75 % světových akcií (srovnávací index MSCI World NR). V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinovaného srovnávacího indexu. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) volba mezi akciemi a dluhopisy a výběr konkrétních cenných papírů, (2) výběr v různorodé skupině investičních fondů NN Investment Partners a (3) rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 855,67 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0119195450
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 15. 07. 1994
Benchmark 75% MSCI World (NR), 25% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate

Poplatky

Průběžný náklad i 1.71%
Příklad průběžného nákladu i 17,07

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů