NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR)

Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond je aktivně řízen proti investičnímu profilu 25 % dluhopisů denominovaných v eurech (srovnávací index Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 75 % světových akcií (srovnávací index MSCI World NR). V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinovaného srovnávacího indexu. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) volba mezi akciemi a dluhopisy a výběr konkrétních cenných papírů, (2) výběr v různorodé skupině investičních fondů NN Investment Partners a (3) rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu je výplata pravidelných dividend.

Základní fakta

Datum 20.3.2019
Hodnota podílu (NAV) 2 655,66 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace

Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0119195708
Třída akcií P Dis EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 15. 07. 1994
Benchmark 75% MSCI World (NR), 25% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate

Poplatky

Průběžný náklad i 1.71%
Příklad průběžného nákladu i 17,07

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů