NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR)

Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia evropských akcií a nástrojů s pevným výnosem ze zemí eurozóny od společností a emitentů, kteří realizují politiky udržitelného vývoje a zohledňují životní prostředí, sociální principy a principy vedení. Za účelem zjištění našeho vhodného investičního prostředí jsou společnosti vybírány pomocí vylučujícího screeningu, který vylučuje společnosti s vážnými a strukturálními problémy týkajícími se kontroverzního jednání a kontroverzních aktivit. Pro investici jsou vybrány pouze země s nejlepším hodnocením týkajícím se životního a sociálního prostření a vedení. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně spravován dle investičního portfolia skládajícího se z 50% z evropských akcií a z 50% z dluhopisů denominovaných v eurech. V horizontu pěti let máme za cíl překonat výkonnost benchmarku složeného z 50% z indexu MSCI Europe (Net) hedged (EUR) a z 50% z indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Taktická alokace mezi a v rámci akcií a dluhopisů, (2) Výběr společností a vlád, které kombinují respekt vůči principům životního prostředí a sociálním principům (např. lidská práva, nediskriminace, boj proti dětské práci) s principy řízení a finanční výkonností, (3) Rozhodnutí zaměřená na diverzifikaci portfolia a řízení rizika. U této konkrétní zajištěné třídy akcií používáme strategii zajištění měnového rizika. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech. Veškerá měnová rizika v portfoliu dílčího fondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 2.4.2020
Hodnota podílu (NAV) 692,86 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0119197159
Třída akcií P Cap EUR (hedged ii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 16. 10. 1995
Benchmark 50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR), 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate

Poplatky

Průběžný náklad i 1.65%
Příklad průběžného nákladu i 16,50

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů