NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR

Fond investuje do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Tito emitenti dluhových nástrojů jsou založeni v nízko-příjmových a středně-příjmových rozvíjejících se zemích (vznikající trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR). U této konkrétní zajištěné třídy akcií používáme strategii zajištění měnového rizika. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je euro (EUR). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 21.2.2020
Hodnota podílu (NAV) 5 441,88 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546915058
Třída akcií P Cap EUR (hedged i)
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified EUR (hedged)

Poplatky

Průběžný náklad i 1.75%
Příklad průběžného nákladu i 17,50

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů