NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK)

Fond investuje především do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Emitenti dluhových nástrojů jsou usazeni zejména v nízkopříjmových a středněpříjmových rozvíjejících se zemích (rostoucí trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. Bez zajištění se ve víceletém horizontu snažíme překonat výkonnost referenčního indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky znovu investuje.

Základní fakta

Datum 21.2.2020
Hodnota podílu (NAV) 6 782,04 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2007298628
Třída akcií P Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 04. 09. 2019
Benchmark No BM

Poplatky

Průběžný náklad i 0%
Příklad průběžného nákladu i 0,00

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů