NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-) denominovaných v různých měnách. Kromě přímého investování do státních a podnikových dluhopisů s investičním stupněm může fond investovat také do podnikových dluhopisů s vyšším rizikem, a tedy s vyšší úrokovou sazbou (tzv. dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem nižším než BBB), nebo do dluhopisů vydaných a/nebo denominovaných v měnách rozvojových zemí („rozvíjející se trhy“) v Latinské Americe, Asii, střední Evropě, východní Evropě a Africe a/nebo investice v cizích měnách. Fond používá globální aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů, výnosové křivky, kurzů měn a úvěrových spreadů na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto významně odchýlí od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate. Referenční hodnota široce odráží investiční stupeň globálního prostředí dluhopisů. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 26.3.2020
Hodnota podílu (NAV) 860,24 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546921023
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate

Poplatky

Průběžný náklad i 2.78%
Příklad průběžného nákladu i 27,80

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů