NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-) z rozvíjejících se trhů, denominovaných v různých měnách. Kromě přímého investování do státních a firemních dluhopisů může fond investovat také do firemních dluhopisů s vyšším rizikem a tedy i vyšší úrokovou sazbou (tzv. dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem kvality nižším než BBB), do cenných papírů podložených aktivy (cenný papír, jehož hodnota a platby úroků jsou odvozeny a zajištěny - tedy 'kryty' - přesně specifikovaným košem podkladových aktiv), do hypotečních zástavních listů (cenný papír, jehož hodnota a platby výnosů jsou odvozeny od hypoték a zajištěny - tedy 'kryty' hypotékami) a/nebo do cizích měn. Fond může také investovat do čínských onshore (tj. domácích) dluhopisů prostřednictvím Bond Connect, což je trh usnadňující investice na čínském dluhopisovém trhu. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate. Investiční rozhodnutí zakládáme na vlastním pohledu na vývoj úrokových sazeb, rozsáhlé analýze ekonomického prostředí, tržní situaci a na datech z našich modelů. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Fond je určen investorům, kteří jsou schopni vyhodnotit rizika s ním spojená. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 18.9.2019
Hodnota podílu (NAV) 897,19 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546921023
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate

Poplatky

Průběžný náklad i 3.14%
Příklad průběžného nákladu i 31,40

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů