NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK)

Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Používáme fundamentální i kvantitativní výzkumné vstupy pro investice do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, o kterých si myslíme, že mají relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 29.10.2020
Hodnota podílu (NAV) 2 877,94 CZK
Riziko (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 3

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0082087437
Třída akcií P Cap CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 27. 10. 1997
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government

Poplatky

Průběžný náklad i 1.3%
Příklad průběžného nákladu i 13,00

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů