NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD)

Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, rozvíjejícími se trhy MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG pro zlepšení profilu udržitelnosti fondu. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 26.3.2020
Hodnota podílu (NAV) 1 621,26 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 6

Klíčové informace

Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0051128774
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)

Poplatky

Průběžný náklad i 0.89%
Příklad průběžného nákladu i 8,90

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů