NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Fond investuje především do portfolia státních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až AA-) denominovaných v eurech, převážně dluhopisů, jejichž splatnost je kratší než 10 let. Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů v eurozóně, výnosové křivky a rozpětí zemí v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y Referenční hodnota široce odráží dluhopisové prostředí s ratingem v investicích denominovaného v eurech, v nejvyšší ratingové kategorii (AAA) a se splatností kratší než 10 let. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 26.3.2020
Hodnota podílu (NAV) 172,49 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 2

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546916619
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y

Poplatky

Průběžný náklad i 0.9%
Příklad průběžného nákladu i 9,00

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů