NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme do státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů, rozpětí zemí a úvěrů v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro-Aggregate. Referenční hodnota široce odráží investiční stupeň globálního prostředí dluhopisů denominovaných v eurech. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 26.3.2020
Hodnota podílu (NAV) 561,12 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 3

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546917773
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate

Poplatky

Průběžný náklad i 1.01%
Příklad průběžného nákladu i 10,10

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů