NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů USA denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně spreadů amerických podnikových dluhopisů a křivky rozpětí s udržováním mezních hodnot trvání a odchylek od kreditního rizika vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index. Fond volí systematický přístup k alokaci prostředků do dluhopisů investičního stupně a investuje do souboru faktorů (jako jsou hodnota, tzv. faktor carry a nízké riziko), jichž využívá pouze pomocí dlouhých strategií založených na pravidlech. Faktory jsou jisté charakteristiky dluhopisů, které strukturálně určují jejich budoucí výnosy. Například faktor 'hodnota' má za cíl těžit z vnímaného nesprávného ocenění, v jehož důsledku jsou dluhopisy vzhledem k fundamentálním veličinám levné, takže jejich výkonnost překonává drahé dluhopisy. Faktor 'carry' zase těží z toho, když si dluhopisy s vyššími výnosy vedou lépe než ty s nižšími výnosy. Faktor 'nízké riziko' se orientuje na skutečnost, že stabilní, nízkorizikové dluhopisy překonávají dluhopisy s vyššími riziky. Fond může až 10 % svých čistých aktiv investovat do podmíněných konvertibilních cenných papírů, což jsou komplexní dluhové cenné papíry, které lze po určité události vyměnit za akcie a které oproti tradičním konvertibilním dluhopisům vykazují dodatečná rizika. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 30.10.2020
Hodnota podílu (NAV) 1 381,13 USD
Riziko (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546914754
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

Poplatky

Průběžný náklad i 1.05%
Příklad průběžného nákladu i 10,50

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů