Investiční strategie

NN Investment Partners nabízí ve svém produktovém portfoliu také specializované podílové fondy, které reflektují specifické investiční požadavky našich klientů. Jedná se o fondy zaměřující se na investice podle geografického, středoevropské strategie a strategie rozvíjejících se trhů, a teatického hlediska – společensky odpovědné investování.

 

Středoevropské strategie

Současné prostředí akciových trhů vyvolává otázku, ve kterém regionu hledat atraktivně oceněné akciové tituly s potenciálem dalšího růstu. Pod svícnem bývá největší tma, a tak jeden takový máme přímo před sebou. Jedná se o trhy střední a východní Evropy (CEE), Českou republiku nevyjímaje.

Zjistit víc

 

Strategie rozvíjejících se trhů

Obyvatelstvo těchto zemí bohatne a jejich spotřeba roste. Tyto země také adaptují nejnovější technologie, budují infrastrukturu a dohání tak vyspělý svět. Zatímco v současné době stojí za jejich růstem především export komodit, do budoucna bude hnacím motorem spotřebitelská poptávka jejich vlastních obyvatel. Z investičního pohledu v dlouhodobém horizontu jednoznačně převažuje růst rozvíjejících se trhů nad zvýšenou mírou jejich kolísání. A růst zdaleka nekončí. Výhled je více než slibný.

Zjistit víc

 

Společensky odpovědné investování

Význam společensky odpovědného investování (socially responsible investing – SRI) v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.

Zjistit víc