Investiční strategie

NN Investment Partners nabízí ve svém produktovém portfoliu také specializované podílové fondy, které reflektují specifické investiční požadavky našich klientů. Jedná se o fondy zaměřující se na investice podle geografického, středoevropské strategie a strategie rozvíjejících se trhů, a teatického hlediska – společensky odpovědné investování.

 

Smíšené fondy z rodiny Patrimonial

Nabízíme komplexní řešení portfolia prostřednictvím investice do smíšených fondů. Nedovolte inflaci znehodnocovat vaše úspory. Vy investujete, my se staráme.
 

 

Středoevropské strategie

Současné prostředí akciových trhů vyvolává otázku, ve kterém regionu hledat atraktivně oceněné akciové tituly s potenciálem dalšího růstu. Pod svícnem bývá největší tma, a tak jeden takový máme přímo před sebou. Jedná se o trhy střední a východní Evropy (CEE), Českou republiku nevyjímaje.
 

 

Společensky odpovědné investování

Význam společensky odpovědného investování celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.
 

 

Tematické odpovědné investování

Význam společensky odpovědného investování celosvětově roste. Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners věříme, že tímto faktorem jsou pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje OSN.
 

 

Strategie rozvíjejících se trhů

Obyvatelstvo těchto zemí bohatne a jejich spotřeba roste. Tyto země také adaptují nejnovější technologie, budují infrastrukturu a dohání tak vyspělý svět. Zatímco v současné době stojí za jejich růstem především export komodit, do budoucna bude hnacím motorem spotřebitelská poptávka jejich vlastních obyvatel. Z investičního pohledu v dlouhodobém horizontu jednoznačně převažuje růst rozvíjejících se trhů nad zvýšenou mírou jejich kolísání. A růst zdaleka nekončí. Výhled je více než slibný.