Středoevropské strategie

Proč investovat do středoevropského regionu

Současné prostředí akciových trhů vyvolává otázku, ve kterém regionu hledat atraktivně oceněné akciové tituly s potenciálem dalšího růstu. Pod svícnem bývá největší tma, a tak jeden takový máme přímo před sebou. Jedná se o trhy střední a východní Evropy (CEE), Českou republiku nevyjímaje.

Výhody regionu

 • růst HDP je zde tažen domácí poptávkou,
 • rostou maloobchodní tržby,
 • ekonomický růst regionu je ve srovnání s eurozónou vyšší,
 • z EU proudí do regionu miliardy eur v investicích a dotacích.

 

Akciové středoevropské fondy

Trhy střední Evropy, jakými jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko a Rumunsko, nabízí potenciál ekonomického růstu. Rekordně nízká nezaměstnanost vyvolává v regionu tlak na růst mezd. Dividendový výnos akcií v tomto regionu navíc patří mezi nejvyšší na světě. Od založení společnosti NN Investment Partners v České republice v roce 1997 se vybudoval specializovaný investiční tým zaměřený na akciové investice v regionu střední a východní Evropy. Pražská kancelář tak poskytuje expertízu v této oblasti pro skupinu NN.

 

Investiční strategie

Středoevropský akciový fond investuje do akcií firem, které působí napříč všemi trhy regionu střední a východní Evropy bez ohledu na to, kde jsou jejich akcie listovány. Zároveň se jedná o akcie firem, které český investor dobře zná. Přibližně 35 % majetku fondu je investováno do akcií na pražské burze, 45 % na burze v Polsku a 10 % pak v Maďarsku a Rumunsku. Struktura portfolia fondu reflektuje potenciál ekonomického růstu jednotlivých trhů v regionu. Fond se chlubí dlouhou historií, založen byl už v roce 1997. Jde tak o jeden z největších a nejstarších akciových fondů zaměřených na region střední a východní Evropy.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní ocenění a vysoký dividendový výnos středoevropských akcií.
 2. Participace na vyšším ekonomickém růstu v porovnání se západní Evropou.
 3. Dlouhá historie fondu již od roku 1997.

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Investiční strategie

Rumunský akciový fond se zaměřuje na akciové tituly obchodované na rumunské burze, do kterých investuje přes polovinu svého majetku. Zbývající část portfolia fond umisťuje do akcií obchodovaných na burzách v Polsku, Maďarsku a České republice a okrajově také v dalších zemích střední a východní Evropy. Fond byl založen již v roce 2008 a patří mezi největší akciové fondy na rumunském trhu. Pro investory v České republice a na Slovensku je k dispozici eurová třída fondu.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní ocenění a vysoký dividendový výnos středoevropských akcií.
 2. Rozvíjející se trh s potenciálem růstu.
 3. Dlouhá historie fondu již od roku 2008 (RON třída fondu).

 

Dokumenty ke stažení

 

Konzervativní středoevropské fondy

Na výkonnost portfolia dluhopisů má vliv celá řada faktorů. Náš zkušený tým manažerů všechny veličiny sleduje, vyhodnocuje a pečlivě vybírá dluhopisy s ohledem na kvalitu emitenta, a především řídí průměrnou splatnost dluhopisů v portfoliu s cílem dosáhnout dlouhodobě stabilní výkonnosti. Investiční tým zaměřující se na konzervativní strategie v regionu střední a východní Evropy působí v pražské kanceláři již od jejího založení v roce 1997 a spravuje hned několik konzervativních strategií v regionu střední a východní Evropy.

 

Investiční strategie

Český dluhopisový fond se řadí mezi nejkonzervativnější dluhopisové fondy nabízené na českém trhu. Základ portfolia fondu tvoří vysoce kvalitní české státní dluhopisy, které doplňují české a zahraniční firemní dluhopisy velkých a zavedených společností. Firemní dluhopisy, které jsou obsažené v portfoliu fondu, jsou pouze dluhopisy investičního stupně. V případě, že jde o nekorunové emise, jsou investice plně zajištěny proti měnovému riziku. Fond se může chlubit dlouhou historií již od roku 1997.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Konzervativní základ portfolia.
 2. Investice převážně do českých státních dluhopisů, doplněných o nejkvalitnější firemní dluhopisy.
 3. Dlouhá historie fondu již od roku 1997.

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Investiční strategie

Český fond krátkodobých dluhopisů představuje kvalitní krátkodobou investici, která umožňuje investorům dosahovat vyšších výnosů, než aktuálně dovoluje peněžní trh. Vše při současném zachování nízkorizikového profilu. Fond investuje do krátkodobých českých státních dluhopisů s průměrnou splatností portfolia kolem 1 roku. Manažer fondu může využít investiční příležitosti také v oblasti evropských státních dluhopisů, kam smí investovat nejvýše 30 % portfolia. Doplnit může také kvalitní firemní dluhopisy investičního stupně, do nichž smí zainvestovat až 15 % majetku fondu. V případě nepříznivého tržního vývoje může fond až polovinu prostředků uložit jako depozita v bankách.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Potenciál vyššího výnosu, než nabízí peněžní trh.
 2. Nízká kolísavost fondu.
 3. Konzervativní investice s převahou krátkodobých českých státních dluhopisů

 

Dokumenty ke stažení

 

Investiční tým

Většina investičních strategií NN Investment Partners je řízena z centrály v nizozemském Haagu. V České republice je jeden z mála lokálních investičních týmů, který dodává mateřské společnosti expertízu z regionu střední a východní Evropy a řídí regionální investiční strategie. V pražské kanceláři NN Investment Partners působí 7 zkušených portfolio manažerů ze čtyřech zemí (ČR, Slovensko, Rumunsko a Polsko), kteří mají dohromady přes 100 let profesních zkušeností. Kromě lucemburských akciových a dluhopisových fondů řídí také portfolia českých penzijních fondů a rezerv pojišťoven skupiny NN v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

CEE Strategie

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.