Středoevropské strategie

Akciové fondy                   Dluhopisové fondy                   Výhody regionu

Současné tržní prostředí vyvolává otázku, ve kterém regionu hledat atraktivně oceněné akciové tituly s potenciálem dalšího růstu. Pod svícnem bývá největší tma, a tak jeden takový máme přímo před sebou. Jedná se o trhy střední a východní Evropy, Českou republiku nevyjímaje.

 

Akciové středoevropské fondy

Trhy střední Evropy, jakými jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko a Rumunsko, nabízí potenciál ekonomického růstu. Rekordně nízká nezaměstnanost vyvolává v regionu tlak na růst mezd. Dividendový výnos akcií v tomto regionu navíc patří mezi nejvyšší na světě. Specializovaný investiční tým, který se zaměřuje na akciové investice v regionu střední a východní Evropy, začal vznikat již při založení společnosti v roce 1997. Pražská kancelář nyní poskytuje expertízu v této oblasti pro celou skupinu NN.

 

         

 

 

NN (L) International Central European Equity

Středoevropský akciový fond

Středoevropský akciový fond investuje do akcií firem, které působí napříč všemi trhy regionu střední a východní Evropy bez ohledu na to, kde jsou jejich akcie listovány. Zároveň se jedná o akcie firem, které český investor dobře zná. Přibližně 35 % majetku fondu je investováno do akcií na pražské burze, 45 % na burze v Polsku a 10 % pak v Maďarsku a Rumunsku. Struktura portfolia fondu reflektuje potenciál ekonomického růstu jednotlivých trhů v regionu. Fond se chlubí dlouhou historií, založen byl už v roce 1997. Jde tak o jeden z největších a nejstarších akciových fondů zaměřených na region střední a východní Evropy.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0082087353                              Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                        

Měna                                           CZK


 

 

NN (L) International Romanian Equity

Rumunský akciový fond

Rumunský akciový fond se zaměřuje na akciové tituly obchodované na rumunské burze, do kterých investuje přes polovinu svého majetku. Zbývající část portfolia fond umisťuje do akcií obchodovaných na burzách v Polsku, Maďarsku a České republice a okrajově také v dalších zemích střední a východní Evropy. Fond byl založen již v roce 2008 a patří mezi největší akciové fondy na rumunském trhu. Pro investory v České republice a na Slovensku je k dispozici eurová třída fondu.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU1280298693                              Měsíční zpráva fondu (EUR)                

Stupeň rizika                            

Měna                                           EUR                       

 

 

Dluhopisové středoevropské fondy

Na výkonnost portfolia dluhopisů má vliv celá řada faktorů. Náš zkušený tým manažerů všechny veličiny sleduje, vyhodnocuje a pečlivě vybírá dluhopisy s ohledem na kvalitu emitenta, a především řídí průměrnou splatnost dluhopisů v portfoliu s cílem dosáhnout dlouhodobě stabilní výkonnosti. Investiční tým zaměřující se na konzervativní strategie v regionu střední a východní Evropy působí v pražské kanceláři již od jejího založení v roce 1997 a spravuje hned několik konzervativních strategií v regionu střední a východní Evropy.

 

         

 

 

NN (L) International Czech Bond

Český dluhopisový fond

Český dluhopisový fond se řadí mezi nejkonzervativnější dluhopisové fondy nabízené na českém trhu. Základ portfolia fondu tvoří vysoce kvalitní české státní dluhopisy, které doplňují české a zahraniční firemní dluhopisy velkých a zavedených společností. Firemní dluhopisy, které jsou obsažené v portfoliu fondu, jsou pouze dluhopisy investičního stupně. V případě, že jde o nekorunové emise, jsou investice plně zajištěny proti měnovému riziku. Fond se může chlubit dlouhou historií již od roku 1997.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0082087437                              Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                        

Měna                                           CZK

 


 

 

NN (L) International Czech Short Term Bond

Český fond krátkodobých dluhopisů

Český fond krátkodobých dluhopisů představuje kvalitní krátkodobou investici, která má potenciál dosahovat vyšších výnosů, než dovoluje peněžní trh. Vše při současném zachování nízkorizikového profilu. Fond investuje do krátkodobých českých státních dluhopisů s průměrnou splatností portfolia kolem 1 roku. Manažer fondu může využít investiční příležitosti také v oblasti evropských státních dluhopisů, kam smí investovat nejvýše 30 % portfolia. Doplnit může také kvalitní firemní dluhopisy investičního stupně, do nichž smí zainvestovat až 15 % majetku fondu. V případě nepříznivého tržního vývoje může fond až polovinu prostředků uložit jako depozita v bankách.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU1134493227                              Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                        

Měna                                           CZK

 

 

 

Výhody regionu

 

1

Růst HDP je zde tažen domácí poptávkou

2

Rostou maloobchodní tržby

3

Ekonomický růst regionu je ve srovnání s eurozónou vyšší

4

 Z EU proudí do regionu miliardy eur v investicích a dotacích