Tematické investování

Tematické fondy představují alternativu k tradičním investičním strategiím. Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners věříme, že tímto faktorem jsou pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDG), které byly přijaty v roce 2015 na summitu OSN.

Tematické investování

Zjistěte si nejvhodnější tematický fond

Tyto cíle představují program rozvoje na dalších 15 let, tedy na období do konce roku 2030. Cíle jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, do kterého se zapojily všechny členské státy OSN, zástupci z řad občanů, podnikatelů a vědců. Hlavní vizí Cílů udržitelného rozvoje je, aby všichni lidé mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

„Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, která může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování.“ dodává bývalý šéf Organizace spojených národů Pan Ki-mun.

Naší vizí je významně přispět k jejich řešení a dosáhnout přitom atraktivního výnosu. Jsme přesvědčeni, že investice do těchto pro budoucnost zásadních témat nám umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu.

Tematické fondy představují investice do společností, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch. Zároveň jde o lídry ve svém odvětví.

Proč investovat do tematických fondů?

Rychlejší tempo růstu  

Rychlejší tempo růstu
V souladu s cíli udržitelného rozvoje při OSN a socio-ekonomickými trendy.

Široká diverzifikace  

Široká diverzifikace
Globální strategie, které se pojí s více než jedním odvětvím.

Inovativní přístup  

Inovativní přístup
Využití nejnovějších technologií a obchodních modelů.

Návratnost kapitálu  

Návratnost kapitálu
A dlouhodobě udržitelné výnosy.

Návratnost kapitálu  

Přísné řízení rizik
Důsledné pochopení a uvědomění si všech rizik je naprosto zásadní proto, abychom mohli klientům přinášet robustní výsledky.

 

 

NN (L) Health & Well-Being

Téma: lidé a společnost

Do portfolia fondu vybíráme firmy, které nejenže dosahují atraktivních finančních výnosů, ale rovněž přispívají k zdravému životnímu stylu a blahobytu lidí po celém světě.

Investicí do fondu můžete těžit z dlouhodobých globálních sociálních trendů, jakými jsou:

 • stárnutí populace a rostoucí střední třída,
 • fenomén zdravého životního stylu,
 • potřeba efektivnějších řešení v oblasti zdravotní péče.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
 2. Investice do firem, které zohledňující globální trendy, mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy.
 3. Široce diverzifikované globální portfolio.

Dokumenty ke stažení

NN (L) Climate & Environment

Téma: životní prostředí

Fond investuje do akcií firem, které přispívají nižšímu zatížení životního prostředí, přičemž dosahují atraktivních finančních výnosů.

Potenciál fondu vyplývá z nutnosti dostát dlouhodobým globálním požadavkům na životní prostředí, jakými jsou:

 • zmírnění klimatických změn,
 • zajištění udržitelnosti přírodních zdrojů,
 • snižování míry znečištění vzduchu, vody a půdy.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
 2. Investice do firem, které budou těžit z globálních environmentálních požadavků, díky čemuž budou performovat lépe než jejich konkurenti.
 3. Portfolio široce diverzifikované napříč sektory a regiony.

Dokumenty ke stažení

NN (L) Smart Connectivity

Téma: inovace a udržitelný rozvoj

Fond NN (L) Smart Connectivity investuje do akcií firem, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti prostřednictvím inovací a technologií. Takové firmy mají konkurenční výhodu, díky které se jim bude dařit v budoucnu lépe než jejím konkurentům. Důraz je kladen také na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Fond reaguje zejména na potřebu zvýšení produktivity práce, kterou ovlivňuje:

 • zvyšující se míra urbanizace,
 • industrializace,
 • digitalizace.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Investice do firem, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch.
 2. Investice s pozitivním měřitelným dopadem v 6 cílech udržitelného rozvoje OSN.
 3. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Dokumenty ke stažení