Neobchodní dny fondů

Prospekt investiční společnosti s variabilním kapitálem NN (L) založené dle lucemburského práva specifikuje obchodní den jako každý všední den (od pondělí do pátku) kromě Nového roku (1. ledna), Velkého pátku, Velikonočního pondělí, 1. svátku vánočního (25. prosince) a 2. svátku vánočního (26. prosince), čímž nepřímo definuje i neobchodní den jako každý den, který není dnem obchodním.

Kromě obchodního a neobchodního dne, jak ho definuje prospekt společnosti NN (L), lokální distributoři (tzn. společnosti distribuující NN fondy na území daného státu, např. ING Bank N.V. na území ČR) ve svých obchodních podmínkách stanoví další (samostatnou) definici obchodního dne, a to pro místní podmínky. Obchodní den pro obchodování s NN fondy na území ČR je tak každý den, jenž je pracovním v ČR. Neobchodní den pro obchodování s NN fondy na území ČR je tak den, na který připadá státní svátek, ostatní svátek či den pracovního klidu.

V přiloženém dokumentu na listu nazvaném „List of funds holidays“ naleznete seznam všech fondů skupiny NN a příslušných dní, ve kterých není počítána hodnota obchodního jmění (tzv. neobchodní dny). Na listu „List of share classes“ pak naleznete seznam všech tříd uvedených fondů, včetně jejich unikátního označení ISIN a speciálních kódů, odpovídajících seznamu neobchodních dní na listu „List of funds holidays“.