Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 14.4.2021 535,97 CZK 0,55 7,26 5,96 1,42
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 14.4.2021 16044,03 CZK 1,32 29,10 43,89 8,61
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 14.4.2021 10901,87 CZK 1,82 22,62 28,29 3,72

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 14.4.2021 8842,73 CZK 3,74 50,36 55,50 6,12
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 14.4.2021 230,39 CZK 0,17 31,70 1,85 9,81
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 14.4.2021 1346,01 CZK -1,62 38,62 46,60 5,49
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 14.4.2021 4005,60 CZK -3,83 47,00 -27,65 18,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 14.4.2021 15889,45 CZK 3,30 35,53 32,79 12,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 14.4.2021 26897,02 CZK 2,72 16,95 6,13 1,97
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 14.4.2021 8598,65 CZK 3,78 44,52 n/a 8,68
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 14.4.2021 14393,03 CZK 2,68 35,88 61,38 3,57
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 14.4.2021 12376,45 CZK 1,71 30,46 35,22 11,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 14.4.2021 24604,21 CZK 2,99 40,73 n/a 9,54
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 14.4.2021 7315,64 CZK 2,86 n/a n/a 2,89
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 14.4.2021 3554,43 CZK 1,91 21,40 21,74 3,88
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 14.4.2021 716,97 CZK 1,91 21,40 11,72 3,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 14.4.2021 13607,68 CZK -1,46 48,20 35,48 15,52
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 14.4.2021 7634,46 CZK 4,31 29,69 n/a 4,57
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 14.4.2021 22650,81 CZK 3,89 42,89 65,17 8,60

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 14.4.2021 6640,56 CZK 1,08 17,96 n/a -2,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 14.4.2021 5218,37 CZK 0,44 12,18 11,05 -0,59
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 14.4.2021 2731,72 CZK -0,17 -1,55 -4,82 -4,00
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 14.4.2021 1627,73 CZK -0,17 -2,10 -8,04 -4,26
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 14.4.2021 52879,78 CZK -0,19 -2,10 n/a -4,06

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 14.4.2021 1527,16 CZK 0,10 0,05 0,25 -1,09

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)