Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 3.12.2021 556,11 CZK 0,11 5,64 7,87 5,23
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 3.12.2021 17354,11 CZK -1,23 18,97 46,75 17,48
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 3.12.2021 11468,06 CZK -2,26 11,26 34,51 9,11
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (CZK) LU2374116338 4 3.12.2021 6451,90 CZK n/a n/a n/a n/a

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 3.12.2021 10307,95 CZK -2,01 30,52 62,66 23,71
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 3.12.2021 255,55 CZK -6,39 26,78 4,38 21,81
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 3.12.2021 1282,13 CZK -1,23 3,35 25,66 0,48
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 3.12.2021 4329,99 CZK -5,00 21,51 -29,57 28,32
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 3.12.2021 17410,32 CZK -4,29 24,46 44,62 22,93
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 3.12.2021 29883,14 CZK -3,14 16,34 26,62 13,29
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 3.12.2021 9493,35 CZK -4,51 24,73 n/a 19,99
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 3.12.2021 16124,77 CZK -3,72 22,24 80,64 16,03
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 3.12.2021 13294,24 CZK -2,57 19,80 32,05 20,01
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 3.12.2021 29518,38 CZK -2,67 35,78 n/a 31,42
NN (L) Greater China Equity X Cap (CZK) LU2374236318 6 3.12.2021 6061,28 CZK n/a n/a n/a n/a
NN (L) Health Care P Cap (CZK) LU2251371881 6 3.12.2021 7540,10 CZK -7,05 n/a n/a 6,05
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 3.12.2021 4105,01 CZK -6,24 20,49 39,33 19,98
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 3.12.2021 828,02 CZK -6,24 20,49 30,95 19,97
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 3.12.2021 13655,63 CZK -4,88 16,42 27,07 15,92
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 3.12.2021 8693,26 CZK -3,87 23,15 n/a 19,07
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 6 3.12.2021 24648,87 CZK -3,37 20,40 74,33 18,18

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 3.12.2021 6572,13 CZK -1,45 -3,04 n/a -3,98
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 3.12.2021 5254,36 CZK -0,23 0,80 7,67 0,10
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 3.12.2021 2620,27 CZK 0,62 -7,87 -8,40 -7,92
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 3.12.2021 1557,25 CZK 0,62 -8,36 -11,20 -8,41
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 3.12.2021 50482,40 CZK 0,60 -8,37 n/a -8,41

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 3.12.2021 1506,36 CZK 0,07 -2,46 -0,96 -2,44

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)