Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 3.12.2021 298,67 EUR -0,09 4,89 6,95 4,46
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 3.12.2021 1187,66 EUR -1,38 19,21 52,37 17,61
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 3.12.2021 926,29 EUR -2,33 10,38 38,78 8,30
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 3.12.2021 1911,87 EUR -0,81 11,98 35,56 10,94
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) LU0119196938 4 3.12.2021 732,91 EUR -0,24 5,03 18,28 4,54

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 3.12.2021 1426,73 EUR -2,53 34,46 33,59 32,96
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 3.12.2021 194,91 EUR -5,08 21,48 42,23 20,55
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 3.12.2021 72,03 EUR -7,46 19,37 46,94 15,64
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 3.12.2021 614,77 EUR -4,27 19,25 45,48 18,88
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 3.12.2021 81,39 EUR -4,39 24,45 49,12 22,83
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 3.12.2021 443,09 EUR -3,57 17,87 31,32 17,35
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 3.12.2021 521,22 EUR -4,68 23,97 79,59 19,23
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 3.12.2021 744,14 EUR -1,29 7,04 23,88 6,25
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 3.12.2021 570,00 EUR -2,73 19,65 35,34 19,75
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 3.12.2021 1586,40 EUR -0,23 25,59 18,01 25,14
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 3.12.2021 632,90 EUR -2,80 35,47 124,98 31,04
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 3.12.2021 1129,39 EUR -4,11 23,18 85,30 17,84
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 3.12.2021 1103,13 EUR -4,96 15,98 72,70 14,01
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 3.12.2021 472,62 EUR -5,81 27,57 74,14 26,26

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 3.12.2021 5243,79 EUR -1,67 -3,73 9,53 -4,70
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 3.12.2021 582,15 EUR 0,07 -2,03 5,48 -2,06
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 3.12.2021 169,29 EUR 0,31 -1,65 -3,77 -1,54
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 3.12.2021 455,64 EUR -0,43 3,22 17,44 3,05
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 3.12.2021 285,71 EUR -0,38 0,36 8,16 -0,38
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 3.12.2021 923,57 EUR 0,90 5,38 -5,54 5,10
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 3.12.2021 575,39 EUR -0,78 2,49 15,12 1,78
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 3.12.2021 56,62 EUR -2,18 -5,30 3,83 -5,33

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)