Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 28.1.2022 290,83 EUR -2,91 2,42 3,16 -2,78
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 28.1.2022 1149,23 EUR -5,58 13,83 42,52 -5,45
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 28.1.2022 877,14 EUR -6,44 3,37 27,38 -6,45
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 28.1.2022 1853,53 EUR -4,15 7,81 28,91 -4,04
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) LU0119196938 4 28.1.2022 711,91 EUR -2,71 2,00 14,33 -2,61

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 28.1.2022 1454,51 EUR -0,66 37,98 29,64 -0,22
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 28.1.2022 199,54 EUR -2,69 24,32 34,62 -2,71
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 28.1.2022 66,22 EUR -7,51 9,18 20,91 -7,48
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0273689645 6 28.1.2022 354,49 EUR -1,72 -1,71 27,60 -2,61
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 28.1.2022 644,68 EUR -0,77 25,83 40,56 -0,73
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 28.1.2022 83,45 EUR -2,47 26,25 42,75 -2,27
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 28.1.2022 468,19 EUR 0,40 24,63 30,03 0,56
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 28.1.2022 483,54 EUR -10,87 11,65 57,32 -10,86
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 28.1.2022 754,96 EUR -4,45 13,47 19,68 -4,30
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 28.1.2022 597,39 EUR -0,05 26,23 35,63 0,34
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 28.1.2022 1583,22 EUR -4,08 26,05 15,17 -4,39
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 28.1.2022 581,57 EUR -11,16 22,18 97,08 -10,69
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 28.1.2022 1034,64 EUR -12,19 8,85 57,81 -12,13
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 28.1.2022 1077,67 EUR -8,89 9,11 62,63 -8,58
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 28.1.2022 491,70 EUR -0,12 28,05 65,91 -0,42

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 28.1.2022 5065,65 EUR -3,23 -6,83 2,48 -3,40
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 28.1.2022 566,90 EUR -1,27 -4,21 4,01 -1,21
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 28.1.2022 166,78 EUR -0,67 -2,88 -4,57 -0,63
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 28.1.2022 454,49 EUR -1,04 2,13 13,85 -1,08
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 3 28.1.2022 279,59 EUR -2,19 -1,96 4,08 -2,30
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 28.1.2022 914,74 EUR -1,06 4,07 -6,55 -0,64
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 28.1.2022 567,57 EUR -2,56 0,04 9,66 -2,53
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 28.1.2022 56,63 EUR -1,05 -4,90 4,56 -1,07

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)