Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 263,61 EUR 1.7.2022 4 článek 8
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 1058,12 EUR 1.7.2022 5 článek 8
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 780,35 EUR 1.7.2022 4 článek 9
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 1680,67 EUR 1.7.2022 4 článek 8
NN (L) Patrimonial Defensive P Cap (EUR) LU0119196938 635,08 EUR 1.7.2022 3 článek 8

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 1286,91 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 162,17 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 31,32 EUR 30.6.2022 6 článek 8
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0273689645 328,54 EUR 1.7.2022 6 článek 9
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 549,44 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 72,65 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 417,54 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 428,17 EUR 1.7.2022 6 článek 9
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 725,26 EUR 1.7.2022 5 článek 8
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 581,27 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 1434,04 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 522,10 EUR 1.7.2022 6 článek 9
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 983,00 EUR 1.7.2022 6 článek 9
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 1156,79 EUR 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 443,36 EUR 1.7.2022 6 článek 8

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4130,97 EUR 1.7.2022 4 článek 8
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 495,81 EUR 1.7.2022 3 článek 8
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 157,27 EUR 1.7.2022 2 článek 8
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 385,62 EUR 1.7.2022 4 článek 8
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 242,49 EUR 1.7.2022 3 článek 8
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 820,45 EUR 1.7.2022 4 článek 8
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 487,69 EUR 1.7.2022 4 článek 8