Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 25.1.2021 1091,34 EUR 2,81 -12,93 26,32 1,70
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 25.1.2021 164,46 EUR 2,28 -4,65 23,53 1,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 25.1.2021 62,21 EUR 1,47 -18,61 66,29 -0,13
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 25.1.2021 522,22 EUR 1,31 -2,41 31,30 0,98
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 25.1.2021 67,82 EUR 3,35 -5,92 26,53 2,35
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 25.1.2021 384,31 EUR 2,56 -5,47 17,10 1,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 25.1.2021 445,12 EUR 3,04 10,27 61,29 1,83
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 25.1.2021 679,96 EUR -1,69 -3,11 14,63 -2,91
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 25.1.2021 490,50 EUR 4,10 -3,65 36,20 3,04
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 6 25.1.2021 1271,12 EUR 1,35 -20,61 -5,95 0,27
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 25.1.2021 493,61 EUR 4,01 18,96 92,91 2,20
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 25.1.2021 981,61 EUR 4,69 1,20 72,62 2,42
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 25.1.2021 1023,64 EUR 7,09 9,54 61,95 5,79
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 25.1.2021 384,45 EUR 3,05 -6,26 n/a 2,71

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 25.1.2021 5437,79 EUR -0,88 1,80 25,11 -1,17
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 25.1.2021 593,29 EUR -0,06 1,49 9,32 -0,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 25.1.2021 171,83 EUR -0,01 -0,91 -2,14 -0,06
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 25.1.2021 445,27 EUR 0,90 5,33 27,18 0,70
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 25.1.2021 285,96 EUR -0,04 1,38 16,72 -0,29
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 25.1.2021 882,27 EUR 0,69 -3,80 -6,37 0,40
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 4 25.1.2021 568,55 EUR 0,87 4,04 31,68 0,57
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 25.1.2021 59,76 EUR 0,00 3,34 10,32 -0,08

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)