Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 1984,36 USD 1.7.2022 6 článek 9
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 1796,52 USD 1.7.2022 6 článek 9
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 92,94 USD 1.7.2022 6 článek 8
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 1151,44 CZK 1.7.2022 6 článek 8

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 5308,20 CZK 1.7.2022 4 článek 8
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4130,97 EUR 1.7.2022 4 článek 8
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 317,69 USD 1.7.2022 4 článek 8