Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 3.12.2021 2384,48 USD -4,11 -0,35 94,73 -3,45
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 3.12.2021 2164,76 USD -4,15 -0,82 51,47 -3,88
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 3.12.2021 114,74 USD -3,67 -4,09 36,48 -7,52
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 3.12.2021 1282,13 CZK -1,23 3,35 25,66 0,48

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap (CZK) LU2007298628 4 3.12.2021 6572,13 CZK -1,45 -3,04 n/a -3,98
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR LU0546915058 4 3.12.2021 5243,79 EUR -1,67 -3,73 9,53 -4,70
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 3.12.2021 398,77 USD -1,55 -2,77 22,65 -3,86

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)