Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 3.12.2021 114,74 USD -3,67 -4,09 36,48 -7,52
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 3.12.2021 1282,13 CZK -1,23 3,35 25,66 0,48
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 3.12.2021 614,77 EUR -4,27 19,25 45,48 18,88
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 3.12.2021 443,09 EUR -3,57 17,87 31,32 17,35
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 3.12.2021 570,00 EUR -2,73 19,65 35,34 19,75
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 3.12.2021 13294,24 CZK -2,57 19,80 32,05 20,01
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 3.12.2021 663,45 USD -2,85 15,06 52,03 14,63

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)