Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 14.4.2021 128,13 USD -1,01 53,63 60,44 3,27
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 14.4.2021 1346,01 CZK -1,62 38,62 46,60 5,49
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 14.4.2021 579,03 EUR 2,56 44,96 40,54 11,97
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 14.4.2021 417,00 EUR 1,92 34,83 22,73 10,44
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 14.4.2021 531,82 EUR 1,73 30,98 39,36 11,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 14.4.2021 12376,45 CZK 1,71 30,46 35,22 11,72
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 14.4.2021 632,21 USD 3,33 36,65 60,24 9,23

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)