NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD)

Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, rozvíjejícími se trhy MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG pro zlepšení profilu udržitelnosti fondu. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 2 648,61 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0051128774
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Majetek ve fondu 27 264 529,83 USD
Distribuce Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
Výkonnost
1 měsíc 10,22%
3 měsíce 20,85%
6 měsíců 27,29%
od začátku roku 7,24%
1 rok 26,26%
3 roky 30,40%
5 let 116,30%
od založení fondu 429,72%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.92%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
9,20

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů