NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)

Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, rozvíjejícími se trhy MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG pro zlepšení profilu udržitelnosti fondu. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 2 164,76 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0113302664
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Majetek ve fondu 7 442 970,03 USD
Výkonnost
1 měsíc -4,15%
3 měsíce -7,81%
6 měsíců -11,05%
od začátku roku -3,88%
1 rok -0,82%
3 roky 35,66%
5 let 51,47%
od založení fondu 308,69%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.1%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
11,00