NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Fond investuje především do portfolia státních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až AA-) denominovaných v eurech, převážně dluhopisů, jejichž splatnost je kratší než 10 let. Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů v eurozóně, výnosové křivky a rozpětí zemí v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y Referenční hodnota široce odráží dluhopisové prostředí s ratingem v investicích denominovaného v eurech, v nejvyšší ratingové kategorii (AAA) a se splatností kratší než 10 let. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 171,77 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546916619
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y
Majetek ve fondu 9 051 035,76 EUR
Distribuce Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
Výkonnost
1 měsíc -0,19%
3 měsíce -0,61%
6 měsíců -0,58%
od začátku roku -0,10%
1 rok -0,76%
3 roky 0,13%
5 let -2,08%
od založení fondu 70,27%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.87%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,70

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů