NN (L) European High Yield P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do firemních dluhopisů, které jsou denominovány v evropských měnách a mají vyšší riziko, a tedy i vyšší úrokovou sazbu (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem nižším než BBB). V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Fond spravuejme aktivně a pro sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Snažíme se využívat rozdílů ve výnosech společností emitujících dluhopisy v rámci různých sektorů a také rozdílů mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Proto se pozice fondu může významně odchýlit od referenční hodnoty. Rozdíly ve výnosech v rámci sektoru se mohou významně lišit. Proto věříme, že důležitou součástí investování do nástrojů s vysokým výnosem je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 455,64 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0529381476
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 18. 11. 2010
Benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials
Majetek ve fondu 5 733 059,73 EUR
Výkonnost
1 měsíc -0,43%
3 měsíce -1,09%
6 měsíců -0,14%
od začátku roku 3,05%
1 rok 3,22%
3 roky 16,56%
5 let 17,44%
od založení fondu 76,39%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.29%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,90