NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR)

Fond investuje do společností z oblasti potravin a nápojů po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci zboží krátkodobé spotřeby pro domácnost a výrobků osobní péče a maloobchodní společnosti prodávající potraviny a léky. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World Consumer Staples (NR) zajištěného (EUR). U této konkrétní zajištěné třídy akcií používáme strategii zajištění měnového rizika. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech. Veškerá měnová rizika v portfoliu dílčího fondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (euro). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 19.1.2021
Hodnota podílu (NAV) 677,08 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0546912469
Třída akcií P Cap EUR (hedged ii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 04. 2011
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR) EUR (hedged)
Majetek ve fondu 32 833 977,79 EUR
Distribuce Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
Výkonnost
1 měsíc -1,53%
3 měsíce -1,79%
6 měsíců 0,35%
od začátku roku -3,32%
1 rok -3,63%
3 roky 3,48%
5 let 17,42%
od založení fondu 89,60%
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.2%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,00

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Zpět do seznamu NN Fondů