NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK)

Cílem fondu je vytvářet výnosy investováním především do krátkodobých nástrojů s pevným výnosem (tj. Depozitní certifikáty, komerční papíry, dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivou sazbou, vklady atd.) denominované v české koruně. Fond nabízí alternativu ke krátkodobým fondům peněžního trhu a fondům s pevným výnosem, jelikož očekávaná vážená průměrná doba trvání investic není delší než 3 roky. Vyšší doba trvání znamená silnější citlivost úrokových sazeb. Používáme jak základní, tak kvantitativní výzkumné vstupy k investování do diverzifikovaného portfolia dluhopisů, jejichž cílem je zajistit bezpečnost jistiny a také zvážit dobu do splatnosti cenných papírů během investičního procesu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti tohoto složeného srovnávacího indexu: 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.1.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 495,65 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2
Klíčové informace
Třída aktiv Krátkodobých dluhopisů
Číslo ISIN LU1134493227
Třída akcií P Cap CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 31. 12. 2014
Benchmark 50% Czech Overnight Index Average (CZEONIA),50% Bloomberg Series-E Czech Government Bond 1-3Y
Majetek ve fondu 169 677 480,33 CZK
Výkonnost
1 měsíc -0,19%
3 měsíce -0,74%
6 měsíců -1,81%
od začátku roku -0,14%
1 rok -3,09%
3 roky -0,22%
5 let -1,32%
od založení fondu 49,39%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.31%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
3,10