Základní fakta
Datum
Hodnota podílu (NAV) 0,00
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko)

Klíčové informace
Třída aktiv
Číslo ISIN
Třída akcií
Měna
Založení třídy akcií -
Benchmark
Majetek ve fondu 0,00

V souladu s Nařízením EU 2019/1156 (o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování) nejsou uváděny výkonnosti u fondů s historií kratší než 12 měsíců.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
n/a
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
n/a