NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR)

Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia evropských akcií a nástrojů s pevným výnosem ze zemí eurozóny od společností a emitentů, kteří realizují politiky udržitelného vývoje a zohledňují životní prostředí, sociální principy a principy vedení. Za účelem zjištění našeho vhodného investičního prostředí jsou společnosti vybírány pomocí vylučujícího screeningu, který vylučuje společnosti s vážnými a strukturálními problémy týkajícími se kontroverzního jednání a kontroverzních aktivit. Pro investici jsou vybrány pouze země s nejlepším hodnocením týkajícím se životního a sociálního prostření a vedení. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně spravován dle investičního portfolia skládajícího se z 50% z evropských akcií a z 50% z dluhopisů denominovaných v eurech. V horizontu pěti let máme za cíl překonat výkonnost benchmarku složeného z 50% z indexu MSCI Europe (Net) hedged (EUR) a z 50% z indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Taktická alokace mezi a v rámci akcií a dluhopisů, (2) Výběr společností a vlád, které kombinují respekt vůči principům životního prostředí a sociálním principům (např. lidská práva, nediskriminace, boj proti dětské práci) s principy řízení a finanční výkonností, (3) Rozhodnutí zaměřená na diverzifikaci portfolia a řízení rizika. U této konkrétní zajištěné třídy akcií používáme strategii zajištění měnového rizika. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech. Veškerá měnová rizika v portfoliu dílčího fondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 926,29 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0119197159
Třída akcií P Cap EUR (hedged ii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 16. 10. 1995
Benchmark 50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR), 50% Bloomberg Euro-Aggregate
Majetek ve fondu 398 465 544,46 EUR
Výkonnost
1 měsíc -2,33%
3 měsíce -2,14%
6 měsíců 2,69%
od začátku roku 8,30%
1 rok 10,38%
3 roky 32,90%
5 let 38,78%
od založení fondu 68,39%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.47%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,70