NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia dluhopisů USA denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně spreadů amerických podnikových dluhopisů a křivky rozpětí s udržováním mezních hodnot trvání a odchylek od kreditního rizika vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index. Fond volí systematický přístup k alokaci prostředků do dluhopisů investičního stupně a investuje do souboru faktorů (jako jsou hodnota, tzv. faktor carry a nízké riziko), jichž využívá pouze pomocí dlouhých strategií založených na pravidlech. Faktory jsou jisté charakteristiky dluhopisů, které strukturálně určují jejich budoucí výnosy. Například faktor 'hodnota' má za cíl těžit z vnímaného nesprávného ocenění, v jehož důsledku jsou dluhopisy vzhledem k fundamentálním veličinám levné, takže jejich výkonnost překonává drahé dluhopisy. Faktor 'carry' zase těží z toho, když si dluhopisy s vyššími výnosy vedou lépe než ty s nižšími výnosy. Faktor 'nízké riziko' se orientuje na skutečnost, že stabilní, nízkorizikové dluhopisy překonávají dluhopisy s vyššími riziky. Fond může až 10 % svých čistých aktiv investovat do podmíněných konvertibilních cenných papírů, což jsou komplexní dluhové cenné papíry, které lze po určité události vyměnit za akcie a které oproti tradičním konvertibilním dluhopisům vykazují dodatečná rizika. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 1 436,28 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546914754
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg US Aggregate Corporate
Majetek ve fondu 20 634 081,23 USD
Výkonnost
1 měsíc 0,54%
3 měsíce 0,00%
6 měsíců 2,59%
od začátku roku 0,86%
1 rok 2,08%
3 roky 25,19%
5 let 24,65%
od založení fondu 378,76%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,50