Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 19.1.2021 858,35 EUR 1,76 6,90 34,74 0,35
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 19.1.2021 2731,06 EUR 1,76 6,92 31,50 0,36
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 19.1.2021 10552,87 CZK 2,00 5,57 28,76 0,40

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 19.1.2021 2648,61 USD 10,22 26,26 116,30 7,24
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 19.1.2021 2414,61 USD 10,18 25,67 134,80 7,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 19.1.2021 7986,53 CZK 4,18 9,19 n/a 0,95
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 19.1.2021 441,18 EUR 4,17 10,05 64,82 0,92
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 19.1.2021 14066,85 CZK 4,58 10,00 67,31 1,22
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 19.1.2021 485,20 EUR 3,37 17,41 93,42 0,46

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)