Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 3.12.2021 926,29 EUR -2,33 10,38 38,78 8,30
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 3.12.2021 11468,06 CZK -2,26 11,26 34,51 9,11

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 3.12.2021 1708,04 USD -4,43 21,04 86,97 13,74
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 3.12.2021 10307,95 CZK -2,01 30,52 62,66 23,71
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 3.12.2021 2384,48 USD -4,11 -0,35 94,73 -3,45
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 3.12.2021 2164,76 USD -4,15 -0,82 51,47 -3,88
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 3.12.2021 9493,35 CZK -4,51 24,73 n/a 19,99
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 3.12.2021 521,22 EUR -4,68 23,97 79,59 19,23
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 3.12.2021 16124,77 CZK -3,72 22,24 80,64 16,03
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 3.12.2021 632,90 EUR -2,80 35,47 124,98 31,04
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 3.12.2021 29518,38 CZK -2,67 35,78 n/a 31,42
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 3.12.2021 1129,39 EUR -4,11 23,18 85,30 17,84
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 3.12.2021 2635,32 USD -6,20 14,36 130,45 9,65
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 3.12.2021 8693,26 CZK -3,87 23,15 n/a 19,07

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)