Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 19.4.2021 1571,95 USD 6,70 70,05 87,79 4,68
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 19.4.2021 8873,81 CZK 5,72 52,79 50,53 6,50
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 19.4.2021 1013,61 EUR 3,52 27,03 69,92 5,76
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 19.4.2021 2478,98 USD 7,55 46,66 131,72 3,14
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 19.4.2021 7654,06 CZK 6,54 31,44 n/a 4,84

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)